EIA, MIA en Vamil

eia mia vamil subsidie

 

De willekeurige afschrijving milieu-investering (Vamil) biedt ondernemingen de mogelijkheid om een deel van de milieuvriendelijke investering af te schrijven op een moment dat dit het beste uitkomt. Tot 75% van de investering kan op een door de onderneming gekozen moment afgeschreven worden, de rest moet regulier afgeschreven worden.

Ondernemingen die investeren in energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen rekenen op een fiscaal voordeel via de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). De percentages voor de MIA zijn in 2022 verhoogd. Met deze twee fiscale stimuleringsmaatregelen wil de Nederlandse overheid bedrijven stimuleren die bijdragen aan een verduurzaming van de Nederlandse economie. De EIA en MIA worden verrekend via de vennootschapsbelasting (Vpb) en leiden tot een extra aftrekpost. Dit kan een voordeel opleveren van maximaal bijna 14% van het investeringsbedrag.

Doelgroepen EIA, MIA en Vamil subsidie

De Energie Investeringsaftrek (EIA), Milieu Investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investering (Vamil) is interessant voor iedere onderneming, groot of klein, die gaat investeren in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Belangrijk is dat er winst gemaakt wordt of gemaakt gaat worden en dat er nu of in de nabije toekomst winstbelasting afgedragen gaat worden. De verrekening loopt namelijk via de vennootschapsbelasting (Vpb).

Een EIA, MIA en Vamil subsidieaanvraag houdt meer in dan het kennen van de regels en voorwaarden en het indienen van de aanvraag. Vandaar dat onze dienstverlening een paar stappen verder gaat. Kijk voor een overzicht van onze activiteiten onder diensten.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

  • Voor iedere ondernemer die gaat investeren in energiezuinige of milieuvriendelijke investeringen
  • Investeringen staan op de Energielijst en Milieulijst
  • De Energielijst bevat bedrijfsmiddelen voor bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen en duurzame energie
  • De Milieulijst bevat bedrijfsmiddelen voor grondstoffen en afval, voedselvoorziening en landbouwproductie, mobiliteit, klimaat en lucht, ruimtegebruik en de bebouwde omgeving 
  • EIA: aftrekpost voor de Vpb van 45,5% van het investeringsbedrag
  • MIA: Per 1 januari 2022 zijn deze percentages gestegen naar 27% – 45%.
  • Vamil: afschrijving van 75% van het investeringsbedrag op moment van keuze
  • Indienen binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting.

Vrijblijvende intake

Ieder Vamil, EIA, MIA traject dat wij aangaan, begint met een vrijblijvend intakegesprek. Wij brengen samen met u de mogelijkheden in kaart en maken een inschatting van de haalbaarheid van uw plannen. Op grond daarvan kunt u een afgewogen beslissing nemen of u het traject aangaat en krijgt u van ons een eerlijk advies over de route en de slagingskansen.

Over Evers+Manders

In 1993 is het bedrijf gestart om de markt van subsidieadvisering te bedienen. In vijfentwintig jaar is ons kantoor gegroeid tot een toonaangevend bedrijf met regionale, nationale én internationale opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de overheid. Bij Evers + Manders subsidieadviseurs geloven wij in specialisatie en kennis van zaken. Wij kunnen u daardoor de ervaring, meerwaarde en slagingskans van een aanvraag bieden die u mag verwachten. Bekijk ons dienstenpakket.

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn