DKTI-Transport – Demonstratie Klimaat Technologie en Innovatie – Transport

DKTI- Transport

Introductie

DKTI-Transport is gericht op het demonstreren van duurzame innovaties binnen de transportsector met lage of geen Co2 uitstoot. De regeling is gericht op het stimuleren van de transitie naar innovatieve en duurzame energiedragers over de gehele breedte van het klimaatakkoord. Er is subsidie te krijgen voor:

 • Proeftuinen en experimentele ontwikkeling voor het testen en demonstreren van transportmiddelen (goederenvervoer over weg en water; personenbussen OV; voertuigen voor gebruik op luchthaventerreinen; zero-emissie mobiele machines, met name voor de woningbouw)
 • Haalbaarheidsstudies voor emissiearme vervoermiddelen
 • Innovatieclusters
 • Cofinanciering van tank- en laadinfrastructuur
 • Nieuw was DKTI Learning by Using

DKTI Learning by Using

De feiten van DKTI Learning by Using op een rijtje:

 • Het delen en opdoen van ervaringen omtrent de grootschalige inzet van zero-emissie voertuigen. Hierbij kan worden gedacht aan plug-in hybride -, batterij-elektrische – en waterstof-elektrische voertuigen.
 • Het gaat daarbij om minimale aantallen voertuigen binnen een project.
 • Er kan gedacht worden aan een combinatie met het uitrollen van, of gebruiken van bestaande tank- of laadinfrastructuur. Samenwerking tussen bedrijven wordt aangemoedigd.
 • Een plan voor data verzameling en verwerking en disseminatie is onderdeel van het project.
 • Aanvragen worden behandeld volgens het first come, first serve principe.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies omtrent de aansluiting van uw project idee in relatie tot het thematische zwaartepunt van 2020-2021.

Condities

 • Experimentele ontwikkeling; demonstraties transportmiddelen, haalbaarheid, innovatieclusters en cofinanciering EU-projecten kunnen door individuele bedrijven of een samenwerkingsverband worden aangevraagd
 • Proeftuinen komen alleen in aanmerking als er een samenwerkingsverband is met ten minste één bedrijf

Specificaties subsidie*

 

Type projectSubsidie percentageMaximale subsidieLooptijd
Experimentele ontwikkeling25-60%€ 500.0002 jaar
Proeftuinen25-60%€ 2.000.0003 jaar
Haalbaarheid50%€ 50.0006 maanden
Innovatiecluster50%€ 150.000 per jaar2 jaar
Cofinanciering EUp.m.€ 1.000.000 of € 1.620.000 ofduur EU-project
DKTI Learning by UsingN.N.B.N.N.B.N.N.B.

 

Tijdpad

 • Deze regeling is inmiddels gesloten. In 2023 komt er geen DKTI-openstelling.

 

Volg ons op LinkedIn voor het laatste nieuws!

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn