CEF-Transport

Subsidieadvies CEF-Transport

CEF-Transport staat voor Connecting Europe Facility Transport en richt zich op het verbinden en verbeteren van het vervoersnetwerk binnen Europa. Hier is een Trans European Network for Transport (TEN-T) voor ontwikkeld (Tentec Interactive Map Viewer). Dit netwerk omvat de transportroutes over wegen, spoorwegen, vaarwegen (binnenwater en zee) en in de luchtvaart. Het TEN-T netwerk kent twee categorieën: het core network en comprehensive network. Voor beide netwerken is subsidie verkrijgbaar.

CEF-T werkt met een driejarenprogramma: 

 • Drie jaar achtereen dezelfde topics uit hetzelfde jaarprogramma voor infrastructuur;
 • Daarnaast is er een call voor infrastructuur voor alternatieve brandstoffen die eveneens drie jaar doorloopt.

CEF-T maakt onderscheid in drie verschillende budgetten die allen met het bovengenoemde driejarenprogramma werken:

 • Algemeen programma voor alle EU-landen
 • Cohesie Fonds voor activiteiten in de periferie van Europa
 • Militaire mobiliteit (duaal gebruik)

Daarnaast kent CEF-T het Cohesion Fund voor activiteiten in de periferie van Europa.

Doelgroepen CEF-Transport

CEF-T is met name voor twee groepen in Nederland interessant:

 • Overheden en ingenieursbureaus
  Ontwikkeling van het core en comprehensive netwerk is vooral van belang voor overheden en netwerk beheerders, zowel centraal als decentraal. Deze overheden zullen in de voorbereidingen vaak kennis in moeten huren, wat interessant kan zijn voor ingenieursbureaus.
 • Ondernemingen in transport en alternatieve brandstofvoorziening
  Dit betekent dat de CEF-T interessant is voor openbaar vervoersbedrijven, private transportondernemingen, ontwikkelaars en aanbieders van alternatieve brandstoffen en private dienstverleners die bijdragen aan het verbeteren van het Europese transportnetwerk (zoals veilige parkeerplaatsen, ICT-systemen).

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

 • CEF Transport heeft van 2021 tot en met 2027 ruim €25,81 miljard beschikbaar om projecten in de EU te ondersteunen. Hiervan is €11,29 miljard gereserveerd voor aanvragers uit de cohesielanden. Aanvragers uit alle EU-lidstaten kunnen gebruikmaken van het overige deel.
 • Er wordt vooral gezocht naar grote projecten (> €1 miljoen subsidie)
 • Type projecten en percentages:
  • Studies of studieprojecten met pilotactiviteiten. Het gaat hier om projecten ter voorbereiding op grootschalige uitvoeringsprojecten, zogenoemde werken. Deze projecten ontvangen een subsidiepercentage van maximaal 50% van de projectkosten.
  • Uitvoeringsprojecten. Deze ontvangen subsidiepercentages van maximaal 30% van de projectkosten. Grensoverschrijdende projecten ontvangen maximaal 50%.
  • Voor projecten uit cohesielanden kan het subsidiepercentage oplopen tot maximaal 85%. Voor projecten voor de outermost regions (een aantal niet-Nederlandse overzeese gebieden) geldt maximaal 70%.
  • Uitvoeringsprojecten voor militaire mobiliteit (duaal gebruik) ontvangen een subsidiepercentage van maximaal 50% van de projectkosten.

Selectiecriteria

Projecten worden gerangschikt op basis van scores voor de volgende criteria:

 • Maturiteit
 • Kwaliteit
 • Impact
 • Prioriteit en urgentie
 • Katalytisch effect dat EU financiering teweeg kan brengen

Projectvoorbeelden CEF-T

 

Nederland ontvangt Europees geld voor e-mobility

CEF-T Sustainable multimodal transport chain

 

 

Volg ons op LinkedIn!     

 

Dit artikel delen via: LinkedIn