CBE JU – Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

CBE JU Sustainable Industry

CBE JU is de nieuwe opvolger van de BBI JU (Bio-based Industries Joint Undertaking). Het programma beslaat de periode 2021-2031 en heeft een totaalbudget van € 2 miljard. Financiering wordt verzorgd door de Europese Unie en het Bio-based Industries Consortium (BIC). CBE JU maakt dus een combinatie van staatssteun en investeringen vanuit de industrie zelf.

Net als het vorige programma is het voornaamste doel van CBE JU wederom het financieren van projecten die zich bezighouden met geavanceerde, circulaire, bio-based industrieën. De transitie van fossiele brand- en grondstoffen en mineralen naar circulaire, bio-based alternatieven staat hierbij centraal. Hiermee draagt het programma bij aan de European Green Deal, en tevens aan het behalen van een klimaatneutraal Europa in 2050. Het creëren van meer banen en economische groei is hierbij tevens een belangrijk speerpunt—bio-based alternatieven moeten naast milieuvriendelijker namelijk ook competitief zijn.

De drie voornaamste doelen van CBE JU zijn:

  • Versnellen en verder ontwikkelen van bio-based innovaties
  • Sneller op de markt brengen van bestaande bio-based alternatieven
  • Milieuvriendelijker maken van bio-based industriële systemen

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor alle verschillende actoren die deel uitmaken van bio-based industrieën—van wetenschappers tot boeren. Consortia dragen samen bij aan het oplossen van uitdagingen binnen de sector. Uitdagingen kunnen van technologische aard zijn, maar ook wet- en regelgeving en marktobstakels komen aan bod. Samenwerking met de gehele waardeketen is een belangrijk criterium voor de consortia.

Subsidie

  • De CBE-JU call 2023 opent 26 april 2023 en sluit 20 september 2023
  • Het budget voor deze call bedraagt €215,5 miljoen.

Vanuit onze ervaring met het BBI JU programma kunnen wij u al wel adviseren en meedenken over kansrijke consortiumvorming en projectdefinities.

Mis onze updates niet! Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn