Woningbouwimpuls

4e Openstelling Woningbouwimpuls in 2022

De Woningbouwimpuls is een subsidieregeling voor gemeenten om het tekort aan betaalbare en geschikte woningen op te lossen.

Doel

De vraag naar woningen is sterk toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Hierdoor is er nu een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Met de regeling Woningbouwimpuls kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om dit tekort op te lossen. Daarbij is er specifieke aandacht voor de bouw van betaalbare woningen, om het aanbod voor starters en mensen met een laag- of middeninkomen te vergroten. De Woningbouwimpuls richt zich met name op stedelijke regio’s waar de vraag naar woningen het grootst is.

Via de regeling wordt het publiek financieel tekort aangevuld. Een dergelijk tekort kan ontstaan, bijvoorbeeld door de verminderde opbrengsten van grondverkopen, of het maken van niet-verhaalbare kosten van noodzakelijke maatregelen om het project te realiseren. Uit tussentijdse evaluatie van de Woningbouwimpuls is gebleken dat het publieke tekort per woning kan oplopen tot ruim € 12.000.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de specifieke uitkering van de Woningbouwimpuls moest uw aanvraag voldoen aan deze voorwaarden:

 • Uw aanvraag heeft betrekking op een afgebakend projectgebied.
 • Voor regio’s die voor meer dan 75% uit kleine gemeenten (minder dan 50.000 inwoners) bestaan, geldt een minimum aantal van 200 woningen per aanvraag. Voor andere regio’s geldt een minimum van 500 woningen.
 • De realisatie van het project is nog niet begonnen. De bouw van de eerste woningen start binnen 3 jaar na toekenning. De bouw van de laatste woningen start binnen 10 jaar na toekenning.
 • Uw project kent een aantoonbaar publiek financieel tekort.
 • De maatregelen die leiden tot het publiek tekort zijn publieke investeringen die voor woningbouw noodzakelijk zijn (zie ‘Aanvullende maatregelen’ op deze pagina).
 • Medeoverheden moeten ten minste 50% van het publiek financieel tekort dekken. De bijdrage van de Woningbouwimpuls bedraagt maximaal 50%.
 • Minimaal 50% van de woningen zijn betaalbare woningen. Onder betaalbare woningen wordt verstaan:
  • sociale huurwoningen;
  • huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager is vastgesteld;
  • betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De Woningbouwimpuls is niet bestemd voor voorfinanciering van een project. U mag de regeling ook niet gebruiken als risicoafdekking voor mogelijke publieke tekorten in de toekomst.

Aanvullende maatregelen

Kent uw project een aantoonbaar publiek financieel tekort? De maatregelen die leiden tot het publiek tekort moeten noodzakelijk voor woningbouw zijn en vallen in één van de volgende categorieën:

 • infrastructureel ontsluiten van de woningen;
 • verlagen van de stikstofdepositie (de neerslag van stikstof) in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden;
 • saneren van de bodem;
 • uitplaatsen van activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw;
 • inrichten van de openbare ruimte;
 • betaalbaar maken van de woningen.

Aanvraag

Aanvragen kunnen gedaan worden door alle Nederlandse gemeenten

Evaluatiecriteria zijn:

 • Noodzaak
 • Effectiviteit
 • Efficiëntie; en
 • Urgentie

Subsidiabele kosten

Het totale budget bedraagt € 250 miljoen. Zoals hierboven ook benoemd, betreft de subsidie maximaal 50% van de totale projectkosten.

 

Resultaten per tranche (Bron: RVO)
1e tranche2e tranche3e tranche
Totaal bedrag toegekend€335 miljoen€266 miljoen€253 miljoen
Aantal woningen51.02144.666444.277
% woningen binnen het betaalbare segment65%67%64%
Aantal projecten27 projecten30 projecten36 projecten
Aantal gemeenten21 gemeenten28 gemeenten33 gemeenten

Openstelling

De regeling loopt tot en met 31 december 2023. Het vierde aanvraagtijdvak opent begin augustus, met een budget van €300 miljoen. Tijdens deze vierde periode is er bovendien een kleine wijziging: gemeenten met minder dan 50.000 inwoners kunnen namelijk ook een aanvraag doen, met minimaal 200 woningen. De deadline is 18 september 2022. Indien je vóór 9 september indient, krijg je bovendien feedback op de volledigheid van je aanvraag, zodat je deze eventueel nog aan kunt vullen.

Plant u een woningbouwproject waarbij sprake is van een publiek financieel tekort? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden in kaart te brengen.

 

 

Snel geïnformeerd worden bij subsidie-ontwikkelingen over:

 • Wilt u rechtstreeks geïnformeerd worden bij sectorspecifieke subsidie-ontwikkelingen?
  Vult dan onderstaand formulier in.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn