SAH – Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen

aardgasvrij maken van NL

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen betreft een subsidie die in het leven is geroepen om Nederlandse woningen aardgasvrij te maken. Er kan subsidie worden verkregen voor zowel aanpassingen in de woningen als voor de aansluitkosten op een extern warmtenet. Wanneer de woningen al zijn aangesloten op een warmtenet maar er nog wel aardgas wordt gebruikt voor warm tapwater of om te koken kan er ook SAH-subsidie worden aangevraagd. Van belang is dat de huurwoning na de uitvoering van de maatregelen geen aardgas meer gebruikt. 

Doelgroep

 • Woningcorporaties
 • Institutionele beleggers
 • Particuliere verhuurders
 • VvE’s (vanaf najaar 2021)

Kenmerken

De SAH is voor alle bestaande huurwoningen die binnen vijf jaar van het aardgas af gaan en op een warmtenet worden aangesloten. Verder geldt dat voor de huurwoningen een bouwvergunning/omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018. Ook moeten de beoogde woningen de afgelopen 24 maanden minimaal drie maanden zijn verhuurd. Verder is nieuw in de SAH dat vanaf komend najaar ook subsidie kan worden aangevraagd voor een volledig elektrisch kooktoestel en het combineren van een individuele aansluiting met een centrale aansluiting. Ook kunnen, onder bepaalde voorwaarden, kosten voor het inpandige leidingstelsel worden opgevoerd.

Nieuw per 1 oktober 2021 is dat de SAH tevens aan te vragen is door gemengde Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Onder gemengde VvE’s worden VvE’s van gebouwen verstaan waarin zich zowel huurwoningen als woningen van particuliere eigenaren bevinden. Vanuit de VvE kan voor beide typen eigenaren een SAH-aanvraag worden gedaan.

Budgetten

Er is een totaal budget beschikbaar van € 194,3 miljoen. Op dit moment, medio februari 2022 is hiervan nog €111 miljoen beschikbaar. Per huurwoning kan in totaal maximaal € 5.000 SAH-subsidie worden verkregen.

 • De SAH vergoedt 40% (met een maximum van € 1.200 per woning) van de aanpassingen in de woning (inpandige woningkosten). Onder de inpandige kosten worden de volgende maatregelen verstaan: afkoppelen van de aardgasaansluiting, verwijderen van de gasmeter, vervangen van de inpandige onderdelen van het ruimteverwarmingssysteem en de voorziening voor aardgasvrij koken en warm tapwater en het verrichten van verdere bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de huurwoning.
 • De SAH vergoedt 30% (met een maximum van € 3.800 per woning) van de aansluitkosten van een woning op een warmtenet.

Als de subsidieaanvraag groter is dan €25.000 mag voor de aanvraag nog niet gestart zijn met de aanpassingen.

Voorwaarden

 • Aanvragen is mogelijk in de periode 2020-2023
 • Aanvragen worden behandeld volgens het first-come-first-serve principe
 • Aanvragen online via e-herkenning met naast het aanvraagformulier enkele bijlagen, zoals:
  • een getekende overeenkomst met de warmteleverancier
  • een csv-bestand met de beoogde adressen
  • een financieel overzicht van de kostenraming van de beoogde woningen
  • een huisnummerbesluit, bij wijziging van huisnummers
  • een verklaring met betrekking tot de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of een de minimis-verklaring

Ervaring E+M met SAH

Evers + Manders Subsidieadviseurs heeft eerder met succes ondersteuning verleend bij het aanvragen van SAH-subsidie. Wij denken graag met u mee bij de totstandkoming van uw aanvraag en kunnen u gericht adviseren, ook met betrekking tot de samenhang met andere subsidieregelingen.

Snel geïnformeerd worden bij subsidie-ontwikkelingen over:

 • Wilt u rechtstreeks geïnformeerd worden bij sectorspecifieke subsidie-ontwikkelingen?
  Vult dan onderstaand formulier in.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Volg ons op LinkedIn voor updates! 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn