RHA – Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen

Woonwijk Nederland - RHA

De Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) kan aangevraagd worden door Nederlandse gemeenten. De regeling is bedoeld om het publiek financieel tekort van gemeenten, die extra woon- en verblijfsruimten willen creëren voor woningzoekenden die onder een aandachtsgroep vallen, te reduceren.

Deze aandachtsgroepen, waaronder bijvoorbeeld arbeidsmigranten, statushouders, dak- en thuisloze mensen en studenten, kunnen vaak moeilijk een betaalbare woning vinden binnen het bestaande woningaanbod. De RHA stimuleert gemeenten om passende woon- en verblijfsruimten te (laten) bouwen.

Doelgroep

Alle Nederlandse gemeenten kunnen een aanvraag doen.

Subsidiabele activiteiten

De regeling biedt een uitkering voor twee typen gebouwen:

 • Woonruimten: huurwoningen met een huurprijs die onder de 2e aftoppingsgrens ligt. Deze grens lag in 2021 op €678,66 per maand.
 • Verblijfsruimten: met een maximale huurprijs van €100,00 per persoon per week. Dit soort ruimten kan bijvoorbeeld worden gebruikt door gastarbeiders die tijdelijk in Nederland verblijven.

Er zijn drie soorten kosten die vergoed kunnen worden:

 • Kosten ten behoeve  van de nieuwbouw van woon- en verblijfsruimten;
 • Kosten voor conversie van bestaande gebouwen (bijvoorbeeld kantoorruimte) naar woon- en verblijfsruimten;
 • Verbeteren van de openbare ruimte ten behoeve van de door u gerealiseerde woon- en verblijfsruimten, bijvoorbeeld het aanleggen van een fietsenstalling, of zelfs een park of groene ruimte.

Voorwaarden

 • Per aanvrager kan voor maximaal €1 miljoen aan subsidie worden aangevraagd. Hiervoor geldt bovendien een maximum van €5.000 per woonruimte en €2.500 per verblijfsruimte.
 • Het subsidiepercentage is 100%
 • De bouw of conversie van de woon- en verblijfsruimten moet binnen 2 jaar na het verkrijgen van de subsidie van start gaan en moet binnen 5 jaar gerealiseerd zijn.
 • Na realisatie moeten de woon- en verblijfsruimten minstens 10 jaar bestemd zijn voor de genoemde aandachtsgroepen.
 • Indien uw project betrekking heeft op de conversie van bestaande gebouwen, mag het expliciet niet gaan om gebouwen die al een woonbestemming hebben.
 • Indien de gerealiseerde woon- of verblijfsruimten deel uitmaken van een gemengd project, is de subsidie alleen van toepassing op het deel dat bestemd is voor de aandachtsgroepen.
 • Er mag niet gestapeld worden met andere subsidies. wel mag de btw worden verrekend met het btw-compensatiefonds.

Budget

 • Het totale budget voor 2021 bedroeg €35.432.319. Het nieuwe budget voor 2022 bedraagt €37.100.00

Openstelling

De regeling is momenteel gesloten, maar opent maandag 19 september 2022 om 9.00 uur (CET), en sluit maandag 24 oktober 2022 om 17.00 ur (CET).

Verwacht u in de nabije toekomst woon- en verblijfsruimten te realiseren die voldoen aan de voorwaarden voor de regeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen.

Leaflet

Onderstaande leaflet kunt u hier downloaden. 

 

Volg ons op LinkedIn voor updates!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn