DUMAVA – Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Universiteit van Utrecht

Doel

Maatschappelijke organisaties, zoals scholen, overheidsgebouwen en culturele- en zorginstellingen, staan voor een flinke opgave. Om te voldoen aan het Klimaatakkoord, moeten zij de komende jaren hun gebouwen verduurzamen. Het kabinet stelt daarom vanaf 2022 tot 2024 € 150 miljoen beschikbaar voor het verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed met de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA).

Doelgroep

De regeling is gericht op het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed in Nederland. Het vastgoed moet in eigendom zijn van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

 • Decentrale overheid, zoals gebouwen met een publieke functie van een waterschap, provincie of gemeente;
 • Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • Zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Niet alle zorginstellingen komen in aanmerking, de instelling moet een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’.
 • Cultuur, een culturele ANBI-status is vereist;
 • Rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumenten register;
 • Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. De instelling moet een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’.
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. Instelling moet een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’.

Subsidie

 • Subsidiebudget bedraagt €150 miljoen
 • Er is subsidie mogelijk voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen
 • Subsidie voor integrale aanpak
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld

Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen

Met DUMAVA kunnen tot drie verschillende verduurzamingsmaatregelen worden gerealiseerd per gebouw. Eigenaren kunnen tot 30% van de kosten van deze maatregelen gesubsidieerd krijgen met een minimumbedrag van € 5.000 en een maximum van € 2,5 miljoen. Maatregelen die in aanmerking komen zijn o.a.:

 •     warmtepompen;
 •     ledverlichting;
 •     zonnepanelen; of
 •     isolatiemaatregelen.

RVO heeft een lijst gepubliceerd met alle maatregelen die in aanmerking komen en de geldende eisen. Voor losse maatregelen geldt een maximale uitvoertermijn van twee jaar.

Subsidie voor een integrale aanpak

Daarnaast is het mogelijk te kiezen voor een integrale aanpak waarbij een significante energiebesparing wordt gerealiseerd. Bij deze benadering kan worden gekozen voor Maatwerkadvies, Integraal BREEAM-NL of GPR Gebouw als beoordelingsmethode. Voor elk van deze opties is een minimumwaarde vastgesteld waar uw gebouw na een integrale aanpak aan zal moeten voldoen.

Voor deze aanpak geldt een minimumbedrag van € 25.000 en maximum van € 2,5 miljoen per gebouw. Voor de uitvoer van een integrale gebouw aanpak geldt een uitvoertermijn van drie jaar. Energieadvies is verplicht.

Subsidie voor Energieadvies

Bij zowel een aanvraag voor drie losse maatregelen als voor een integrale aanpak moet een energieadvies worden aangeleverd dat niet ouder is dan 36 maanden. Kosten voor het op laten stellen van een energieadvies in het kader van de subsidieaanvraag zijn tot 50% subsidiabel. Ook de kosten voor het verplicht vaststellen van een nieuw energielabel na uitvoer van de maatregelen is tot 50% subsidiabel.

Voorwaarden

 • Een gebouw moet ouder zijn dan tien jaar om in aanmerking te komen voor subsidie.
 • De enige uitzondering hierop is als de te nemen maatregelen leiden tot de afsluiting van het gebouw van het gasnet.
 • Er moet ook een energieadvies aangeleverd worden dat niet ouder is dan 36 maanden. Dit geldt voor zowel aanvragen voor losse maatregelen als voor een integrale aanpak.
 • Maatschappelijk vastgoed binnen de sportsector komt in principe niet in aanmerking voor deze regeling. Sportorganisaties kunnen gebruik maken van de subsidieregeling BOSA.
 • Ondernemingen die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen komen ook niet in aanmerking voor DUMAVA. Er kan dan mogelijk wel in gebruik gemaakt worden van de Energie-investeringsaftrek (EIA) of de Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil).

Deadline

 • De regeling opent 3 oktober 2022 

 • Deadline: 31 december 2023

 

 

Volg ons op LinkedIn voor updates! 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn