Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn – COVID 19 ondersteuning (EMRCOVID)

Euregio Interreg

In een vergadering tussen de Gedeputeerde Staten op 19 mei jongstleden is besloten extra subsidieregels toe te voegen aan het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn, met een subsidieplafond van iets meer dan €4 miljoen.

Doel

Het doel van de nieuwe regeling is het vergroten van de crisisbestrijdingscapaciteit in de Euregio Maas-Rijn regio (te weten Limburg, Zuidoost Noord-Brabant en delen van België en Duitsland) met het oog op de huidige corona crisis. Het gaat om grensoverschrijdende initiatieven in de volgende sectoren:

 • Gezondheid
 • Openbare veiligheid
 • Openbare veiligheidsdiensten
 • Openbaar bestuurlijk beheer
 • Sociale diensten

De regeling opent op 28 mei. Aanvragen kunnen gedaan worden tot en met 8 juni 2020 (16.00 uur) bij de provincie Limburg.

Voorwaarden

 • De resultaten van het project moeten ten goede komen aan burgers en organisaties in de genoemde regio.
 • Het project moet grensoverschrijdend zijn; samenwerkingsverbanden bestaan uit minimaal twee rechtspersonen uit twee verschillende lidstaten in de genoemde regio.
 • De maximale duur van het project is 12 maanden.

Wie mag indienen?

 • Een rechtspersoon binnen het genoemde gebied die optreedt als lead partner van het samenwerkingsverband.

Wat mag vergoed worden?

 • Maximaal 90% van de subsidiabele kosten. 

Toetsing

 • Partnerschap en het grensoverschrijdend karakter hiervan.
 • Project draagt bij aan de doelstellingen en resultaten van het programma (zie ook de sectoren hierboven).
 • Haalbaarheid, samenhang en duurzaamheid (i.e., duurzaamheid van projectresultaten na afloop van het project).
 • Budgettering moet duidelijk value for money

 

Dit artikel delen via: LinkedIn