Horizon 2020 – Tweede oproep Expression of Interest

aanpak geweld in lockdown situaties

In het kader van de uitvoering van Actie 3 van het ERA ERAvsCorona Action Plan zal Horizon 2020 binnenkort een tweede oproep doen voor het programma ‘Expression of Interest for innovative and rapid health-related approaches to respond to COVID-19 and to deliver quick results for society for a higher level of preparedness of health systems’. De oproep is specifiek niet bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek, behandelmethoden of vaccins, maar is veeleer gericht op kortetermijnoplossingen en innovaties die zowel de samenleving als het gezondheidsstelsel veerkrachtiger maken. Zo zijn de aandachtspunten van de oproep bijvoorbeeld gender-gerelateerd geweld en ongelijkheid in lockdown situaties, en het verbeteren van het welzijn van gezondheidswerkers.

In totaal zijn er vijf subsidieprogramma’s  waarvoor kan worden ingediend:

Voor alle programma’s geldt de deadline van 11 juni 2020. Specifieke voorwaarden en budgetten staan vermeld onder de individuele subsidieprogramma’s. Het is daarbij belangrijk op te merken dat er bij de juiste onderbouwing van deze budgettering kan worden afgeweken.

Algemene voorwaarden

  • Er is sprake van een sterke betrokkenheid van de eindgebruikers en/of strategische partners (bv. lokale gezondheidsautoriteiten, maatschappelijke organisaties).
  • Acties moeten leiden tot een snellere, effectievere, meer kosteneffectieve en grootschaliger inzet van innovatieve oplossingen die de samenleving rechtstreeks ten goede komen.
  • Alle wetenschappelijke publicaties moeten beschikbaar zijn via open access vanwege de huidige gezondheidscrisis.

Wie mag indienen?

  • Rechtspersonen die in een EU-lidstaat zijn gevestigd.
  • Rechtspersonen in overzeese landen en gebieden die een relatie hebben met de EU; geassocieerde landen; en een selectie van landen die in het kader van Horizon 2020 zijn aangewezen.
  • Internationale Europese belangenorganisaties.

Toetsing

  • Financiële en operationele capaciteit
  • Excellence
  • Impact
  • Kwaliteit en efficiëntie van de implementatie

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn