Subsidies

Er zijn subsidieregelingen op nationaal, internationaal en regionaal niveau

Wie voor het eerst te maken krijgt met subsidies, raakt al snel verstrikt in de enorme hoeveelheid regelingen. Er zijn subsidieregelingen voor verschillende thema’s, op internationaal, Europees, nationaal en regionaal niveau.

Regelingen komen, veranderen, zijn tijdelijk niet beschikbaar, zijn volgens het principe first come, first serve, gaan via het tender principe, of verdwijnen soms ook helemaal. Bij Evers + Manders volgen we al deze ontwikkelingen op de voet. We nemen onze opdrachtgevers graag aan de hand om hun weg te vinden door het woud aan mogelijkheden en ontzorgen ze van begin tot eind.

Energie en Klimaat subsidies

Niets zo actueel als energie, energiebronnen, energietransitie en (de gevolgen voor) het klimaat. Alleen al daarom zijn het fors aantal subsidieregelingen op het gebied van energie en klimaat niet verrassend. We hebben een selectie van de belangrijkste subsidieregelingen voor u op een rij gezet.

Horizon Europe subsidies

Voor iedereen die in Europees verband de Europese Unie en zichzelf innovatief een stap vooruit wil helpen is er Horizon Europe. Dit programma gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie ondersteunt de gehele innovatieketen met als doel het bevorderen van innovatie. Onder dit overkoepelende programma vindt u een aantal programma’s terug die we graag nader  toelichten.

Innovatie subsidies

Internationale innovatieprojecten op allerlei gebied worden ondersteund door middel van subsidieregelingen, maar ondersteuning vindt soms ook plaats door het verstrekken en ontvangen van kredieten. Denk aan projecten geleid door bijvoorbeeld innovatieve en R&D-gedreven MKB-ers, waarbij soms ook over regiogrenzen heen wordt gekeken. Maar ook vraagstukken in duurzame stedelijke ontwikkeling, relevant voor de hele Europese Unie, waar men oplossingen voor vindt en die men uitprobeert kunnen ondersteund worden. Enkele belangrijke subsidieregelingen op het gebied van innovatie hebben we eruit gelicht.

NWO subsidies

NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert excellent wetenschappelijk onderzoek en onderzoekssamenwerking tussen universiteiten en bedrijven. Ook verstrekt NWO persoonlijke financiering aan excellente onderzoekers.

Bij de NWO-financiering voor onderzoek kan gedacht worden aan loonkosten voor promovendi en postdocs, maar ook voor bijvoorbeeld verbruiksgoederen en apparatuur. 

ZonMw subsidies

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie binnen de totale innovatiecyclus. Dit strekt van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg.

Bij deze ZonMw-financiering voor onderzoek kan gedacht worden aan loonkosten voor promovendi en postdocs, maar ook voor bijvoorbeeld verbruiksgoederen en apparatuur. ZonMw stelt daarnaast subsidie beschikbaar aan zorg- en praktijkinstellingen.

Sustainable Development Goals subsidies

Op het gebied van duurzame ontwikkeling zijn ook diverse subsidieregelingen te onderscheiden. Denk aan het Fonds Duurzaam Water waarmee beoogd wordt de waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden te verbeteren. Of Sustainable Development Goals Partnerschapsfaciliteit waarmee de Nederlandse overheid bij wil dragen aan het bereiken van verschillende doelen op het gebied van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Hieronder vindt u een selectie van bealngrijke subsidieregelingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Overige subsidies

De Europese subsidie COST richt zich op het verbinden van onderzoeksinitiatieven in Europa zodat onderzoekers en ontwikkelaars ideeën kunnen delen en waar nodig gezamenlijk kunnen optrekken. De projecten zijn bottom-up, open en divers en kunnen bestaan uit verschillende soorten partners. 

Het Erasmus + programma is een Europees subsidieprogramma op het gebied van onderwijs en training. Het stimuleert de mobiliteit van individuen tussen Europese landen in de sectoren onderwijs, training en sport.

HFSP is een “niche” programma voor het financieren van grensverleggend onderzoek in de levenswetenschappen. Het ondersteunt nieuw, innovatief en interdisciplinair fundamenteel onderzoek dat focust op complexe mechanismen in levende organismen.

Het EU4Health Programme is een financieringsinstrument om de samenwerking tussen EU-landen te versterken en de EU-activiteiten op gezondheidsgebied te ondersteunen. Het doel is burgers te beschermen tegen grensoverschrijdende bedreigingen voor de volksgezondheid. Dit vindt plaats door gezondheidsbeleid te complementeren, ondersteunen en versterken om zo de gezondheid van EU burgers te verbeteren en bovendien ongelijkheid in de zorg te verminderen.

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor projecten die zorgen voor economische groei in Nederland voor de lange termijn. De projecten die in aanmerking komen betreffen infrastructuur, kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

 

Volg ons op LinkedIn!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn