ZonMw – TOP

Wetenschappelijke verdieping

Doel

De TOP-subsidie van ZonMw is bedoeld voor onderzoeksgroepen om innovatieve en excellente onderzoekslijnen op te stellen en samenwerkingen aan te gaan. Deze subsidie gaat primair om wetenschappelijke verdieping, niet om het verkrijgen van toepasbare inzichten op of voor producten.

Specificaties

 • Vrije competitie
 • Maximaal €675.000
 • Looptijd minimaal 4 en maximaal 5 jaar
 • Samenwerking tussen onderzoeksgroepen

Wie kan aanvragen?

Onderzoekers van:

 • Nederlandse universiteiten
 • NWO en KNAW-instituten
 • Nederlands Kanker Instituut
 • Andere onafhankelijke onderzoeksinstituten in Nederland zonder winstoogmerk, in samenwerking met een universiteit. Vrije publicatie is een belangrijke voorwaarde.

Toetsing

 • Innovatie, originaliteit en impact
 • Plan van aanpak
 • Kwaliteit van projectgroep
 • Inzicht in risico’s en slaagkans
 • Kennisbenutting

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook