ZonMw – Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geneesmiddelen

De regeling Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw is een structureel programma ter optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en geassocieerde zorg. De subsidie is bedoeld voor het opzetten van onderzoek, infrastructuur en kennisbenutting en disseminatie. Samenwerking tussen publieke en private partijen wordt gestimuleerd.

Rondes

Subsidieoproepen kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën: 

 • Open Ronde
 • Drug Rediscovery: voor de herpositionering van geneesmiddelen

Binnen deze twee categorieen worden met regelmaat specifieke oproepen geplaatst. Zo is op 30 maart jl. Rediscovery Ronde 5 gepubliceerd. Projecten binnen deze call kunnen betrekkking hebben op het effectiever inzetten van geneesmiddelen of op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. In deze ronde gaat het specifiek om onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een bestaand geneesmiddel dat niet onder patent is, en mogelijk kan worden gebruikt voor een toepassing waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd. Het kan daarbij gaan om:

 • Preklinische studies
 • Proof of Concept studies; of
 • Klinische validatie studies.

Het totale budget bedraagt €2 miljoen. De aanvraag verloopt in twee fases. 

 • Projectideeen kunnen worden ingediend tot en met 15 juni 2021 (14.00 uur)
 • De deadline voor volledige subsidieaanvragen is 11 januari 2022 (14.00uu).

Specificaties

 • Onderzoek moet leiden tot meerwaarde voor klinische praktijk
 • Implementatie en toepasbaarheid zijn belangrijk
 • Breed draagvlak, samenwerking wordt aangeraden
 • Geen beperkingen aan omvang en looptijd
 • Cofinanciering strekt tot aanbeveling

Wie kan aanvragen?

 • Nederlandse onderzoeksorganisaties
 • Nederlandse zorginstellingen met onderzoeksexpertise

Toetsing

 • Relevantie
 • Inhoudelijke kwaliteit

Projectvoorbeeld

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook