Fonds Duurzaam Water

subsidie fonds duurzaam water

Het Fonds Duurzaam Water (FDW) van het ministerie van Buitenlandse Zaken beoogt de verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden. Het uiteindelijke doel van het fonds is bij te dragen aan economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding. Waterveiligheid en waterzekerheid zijn complexe thema’s en vragen daarom om een gezamenlijke aanpak. Het FDW stimuleert daarom publiek-private samenwerking (PPSs) in de watersector.

Doelgroepen en doelstellingen Fonds Duurzaam Water

Het programma richt zich enerzijds op overgangslanden waar de omslag gemaakt wordt van ontwikkelingshulp naar handel. Daarnaast biedt het Fonds Duurzaam Water belangrijke kansen voor ontwikkelingslanden. Samenwerking met lokale partners uit de doellanden is hierbij van groot belang.
Het FDW is interessant voor samenwerkingsverbanden van overheidspartijen, bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties (ngo’s) of kennisinstellingen. Activiteiten dienen zich te richten op een van de thema’s:

  • verbeterde toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen
  • efficiënt en duurzaam watergebruik, vooral in de landbouw
  • veilige delta’s en verbeterd stroomgebied.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

  • Budget: 30 miljoen euro per tender
  • Samenwerking tussen minimaal drie partijen (een publiek, een privaat en een NGO) waarvan minimaal een uit Nederland en een uit een doelland uit de landenlijst.
  • Consortium, bestaande uit ten minstens 1 publieke instelling, 1 bedrijf en 1 ngo. De deelname van een kennisinstelling is gewenst. Minimaal 1 partij uit Nederland en 1 partij uit een doelland.
  • Activiteiten moeten plaatsvinden in een van de doellanden uit de landenlijst.
  • Subsidie: € 500.000 tot € 3.000.000
  • Looptijd maximaal 7 jaar

Enkele projectvoorbeelden Fonds Duurzaam Water

Egypt: Reduced Flood Probability and Impact
Ethiopia: Source to Tap and Back
Mozambique: Sustainable Water Services Beira
Filippijnen: Sustainable and resilient pro-poor water supply, Cebu
Ethiopië: Duurzame watervoorziening in Harar

Blogs over Fonds Duurzaam Water

4 augustus 2017 FDW – van idee tot gehonoreerd voorstel
17 januari 2017 Concept notes Fonds Duurzaam Water beoordeeld
24 juli 2016 Fonds Duurzaam Water – verandering van het spel

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook