Sustainable Development Goals Partnerschapfaciliteit (SDGP)

SDGP

De regeling is momenteel gesloten. Zodra meer informatie bekend is over een nieuwe opening, zullen wij u informeren.

 

Met de Sustainable Development Goals Partnerschapfaciliteit (SDGP) wil de Nederlandse overheid bijdragen aan het bereiken van verschillende doelen op het gebied van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. De SDGP werkt door samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijven, NGO’s en/of kennisinstellingen.

Thema’s

De eerste subsidieronde was gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van de particuliere sector en het verbeteren van de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden door middel van publiek-private partnerschappen (PPP’s). PPP’s kunnen projectvoorstellen indienen die gericht zijn op ten minste één van de volgende thema’s:

 • Voedingswaarde
 • Duurzame waardeketens
 • Duurzame en klimaatbestendige voedselproductiesystemen
 • Beter werk en inkomen voor jongeren (<35 jaar) en vrouwen

Condities

 • Het SGDP-programma staat open voor activiteiten in de landen die zijn opgenomen in de landenlijst van de SDGP-doelgroep. Projecten zijn doorgaans gericht op één van deze landen.
 • Het PPP-consortium moet bestaan uit ten minste één (lokale) overheidsinstelling, één onderneming en één NGO en/of kennisinstelling. Minstens één Nederlandse partij en één lokale partij, en in totaal maximaal zes partners.
 • Subsidiabele uitgaven: uitgaven voor technical assistance en hardware.

Specificaties

 • Duur van het project: maximaal 7 jaar.
 • Subsidie: € 500.000 tot € 3.000.000.
 • Subsidiepercentage: 50%.
 • Budget tender 2019: 30M€.

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling (zoals bekend op 30-1-2020). Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook