Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD)

Partners voor Water

Deze call is momenteel gesloten. Voor de periode 2022-2027 zal een nieuw Nationaal Water programma (NWP) worden opgesteld, waarbij het Nationaal Waterplan en het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren bijeen worden gebracht. Zodra meer informatie bekend is, zullen wij u informeren.

 

Met het Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) programma stimuleert de Nederlandse overheid de toepassing van Nederlandse vernieuwende watergerelateerde oplossingen in buitenlandse stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen.

Binnen WWSD kan een vernieuwende technologie, methodologie of een innovatief prototype op watergebied getest, gedemonstreerd of onderzocht worden op haalbaarheid in stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen in het buitenland. Hiermee vergroot de regeling de waterzekerheid en waterveiligheid, en de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector.

Thema’s

 • drinkwater en sanitatie
 • water governance
 • duurzame ontwikkeling van vaarwegen en havens (niet op de wal)
 • klimaat
 • (water)veiligheid
 • voedsel en ecosystemen
 • water en energie

Voorwaarden:

 • Aanvrager: (een consortium van) Nederlandse ondernemingen, ngo’s en/of onderzoeksorganisaties. Ook lokale partners mogen deelnemen aan het consortium.
 • Soorten projecten:
  – Haalbaarheidsproject: max. projectomvang €250.000, looptijd max. 1 jaar.
  – Pilot-/demonstratieproject: max. projectomvang € 600.000, looptijd max. 2 jaar.
 • Subsidiepercentage: 40-70% van de subsidiabele kosten (afhankelijk van het soort project en het type organisatie).
 • Aanvraagprocedure:
  1. Opstellen projectidee
  2. Projectideegesprek met subsidieverstrekker RVO (verplicht)
  3. Indienen volledige projectplan

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook