Nuffic Orange Knowledge Programme

Nuffic Orange Knowledge programme

Het Orange Knowledge Programma (OKP) van Nuffic is een wereldwijd ontwikkelingsprogramma van € 185 miljoen. Het programma wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid en loopt van 2017 tot 2022. Er zijn ongeveer 50 landen bij betrokken. Met het OKP wil de Nederlandse overheid bijdragen aan duurzame en inclusieve ontwikkeling door het versterken van organisaties die een sleutelrol spelen in sectorale ontwikkeling in partnerlanden.

Prioritaire thema’s OKP

 • Voedsel- en voedselzekerheid
 • Water, energie en klimaat
 • Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
 • Veiligheid en rechtsstaat

OKP partner landen

Afghanistan • Albania • Armenia • Bangladesh • Benin • Bhutan • Bolivia • Burkina Faso • Burundi • Cambodia • Colombia • Congo (DRC) • Cuba • Egypte • Ethiopië • Georgia • Ghana • Guatemala • Guinea • India • Indonesië • Jordanië • Kenya • Lebanon • Liberia • Macedonia • Mali • Mozambique • Myanmar • Nepal • Nicaragua • Nigeria • Pakistan • Palestijnse gebieden • Peru • Filippijnen • Rwanda • Senegal • Sierra Leone • Somalië • Zuid Afrika • Zuid Sudan • Sri Lanka • Sudan • Suriname • Tanzania • Thailand • Uganda • Vietnam • Yemen • Zambia • Zimbabwe

Sub-programma Opleiding op maat (OKP-TMT)

Tailor-Made Training (TMT) steunt organisaties in ontwikkelingslanden om hun werk te verbeteren door een geselecteerde groep personeelsleden op te leiden. De opleidingen moeten in overeenstemming zijn met het CPI of het jaarplan voor het land in kwestie. De korte groepsopleidingen worden toegespitst op de specifieke behoeften van de organisatie.

Voorwaarden

 • Een organisatie uit een partnerland en een Nederlandse opleidingsaanbieder formuleren samen een opleidingsvoorstel.
 • OKP maakt onderscheid tussen twee soorten opleidingen:
 • Tailor-Made Training: opleidingen met een maximaal subsidiebedrag van € 75.000,- en een maximale duur van twaalf maanden.
 • Tailor-Made Training Plus: trajecten met een maximaal subsidiebedrag van € 400.000 en een maximale duur van 24 maanden.
 • Subsidiepercentage: 100%, aangevuld met de eigen (in-kind) bijdrage van de organisatie(s) waarvan de capaciteit wordt versterkt.
 • Deadline: call-afhankelijk.

Sub-programma Institutional Cooperation Projects (OKP-ICP)

Het deelprogramma Institutional Cooperation Projects (ICP) ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen Nederlandse en buitenlandse kennisinstellingen met als doel de duurzame versterking van de capaciteit van het hoger en beroepsonderwijs binnen lokale prioritaire thema’s met relevantie voor ontwikkelingssamenwerking. De projecten bestaan uit verschillende activiteiten die bijdragen aan de institutionele ontwikkeling van organisaties in het mondiale Zuiden.

Voorwaarden

 • Een consortium, bestaande uit een organisatie (kennisinstelling / ministerie / lokale NGO) uit een partnerland en een Nederlandse kennisinstelling (of een ander soort organisatie die onderwijstrainingen verzorgt), formuleren gezamenlijk een voorstel.
 • Projectduur: 1-4 jaar.
 • Maximaal subsidiebedrag: 350.000 tot 500.000 euro (call-afhankelijk).
 • Subsidiepercentage: 100%, aangevuld met eigen bijdrage (in-kind) van de organisatie(s) waarvan de capaciteit wordt versterkt.
 • Deadline: call-afhankelijk.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook