DHI

DHI

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) van het ministerie van Buitenlandse Zaken beoogt:

 • te stimuleren dat meer Nederlandse ondernemingen succesvol internationaal zaken doen in ontwikkelde landen, in opkomende markten en in ontwikkelingslanden.
 • bij te dragen aan duurzame lokale ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Doelgroepen en doelstellingen DHI

De DHI bestaat uit drie onderdelen:

 • Demonstratieprojecten 
  Deze gaan om het demonstreren van een technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen, om aan meerdere partijen aan te tonen dat het gedemonstreerde lokaal werkt en effectief en rendabel is. Het project zelf mag niet gaan om export, maar dient exportkansen wel te bevorderen.
 • Haalbaarheidsstudies 
  Een potentiële klant in een van de DHI-landen geeft in een intentieverklaring aan dat hij wil investeren in Nederlandse technologie, kapitaalgoed of dienst. Eerst wil deze klant met de Nederlandse onderneming onderzoeken of deze investering technisch en financieel haalbaar is. De (lokale) markt is al voldoende onderzocht en de technologie is al bewezen. De studie kan leiden tot export naar het doelland.
 • Investeringsvoorbereidingsstudies
  Uw bedrijf wil onderzoeken of een investering in een van de DHI-landen technisch en financieel haalbaar is. Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en financiering voor deze investering te verkrijgen. De investeringsvoorbereidingsstudie levert een businessplan op.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

Algemeen

 • Het budget voor 2021 bedraagt € 4 miljoen voor DGGF-landen* en tevens € 4 miljoen voor overige landen.
 • De DHI-regeling is een tenderprogramma.
 • Minimale projectomvang is € 50.000 (resulterend in een subsidiebedrag van min. € 25.000)
 • DHI staat open voor alle landen, met uitzondering van Nederland en sanctielanden.
 • Voor DGGF-landen* is het onderdeel ontwikkelingsrelevantie van belang bij de aanvraag.
 • De verwachte impact is een omvang van de export gerelateerd aan de hoeveelheid subsidie.
 • Indieningstermijn: doorlopend tot en met 31 december 2021, 17.00 uur.

Per onderdeel

 DemonstratieHaalbaarheidInvesteringsvoorbereiding
Maximale looptijd3 jaar2 jaar2 jaar
Maximale subsidie€ 200.000€ 100.000€ 100.000
Subsidiepercentage50%50%50%
Impact (omvang export)Binnen drie jaar: 10 x subsidiebedragBinnen drie jaar: 10 x subsidiebedragBinnen 3 jaar: 10 x subsidiebedrag (geldt niet voor DGGF landen*)

*DGGF: Dutch Good Growth Fund

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook