Nationaal Groeifonds

Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor projecten die zorgen voor economische groei In Nederland voor de lange termijn. In totaal is er 20 miljard euro beschikbaar voor een periode van 5 jaar.

Soorten projecten

 • Infrastructuur: het realiseren van infrastructuur in de brede zin, dus bijvoorbeeld spoor, waterinfrastructuur, digitale infrastructuur en energie-infrastructuur.
 • Kennisontwikkeling: kansen om te investeren in onderwijs en het leren van vaardigheden.
 • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie: van fundamenteel onderzoek tot het doorontwikkelen van nieuwe technologie of ideeën.

Doelgroep

De doelgroep van het Nationaal Groeifonds zijn brede consortia die impact kunnen creëren.

Voorwaarden

Randvoorwaarden:

 • Maatschappelijke baten: het project levert de maatschappij meer op dan het kost.
 • Additionaliteit: zonder hulp van het Groeifonds wordt het project niet uitgevoerd.
 • Rol Rijksoverheid: het project is van nationaal belang waardoor een bijdrage van de Rijksoverheid logisch is.

Criteria

 • Bbp-effect: economische groei uitgedrukt in het bruto binnenlands product
 • Strategische onderbouwing van de doelstellingen, de mate van vernieuwing en de aansluiting bij groeikansen, internationale uitdagingen en maatschappelijke transities.
 • De kwaliteit van het projectplan
 • De kwaliteit van de samenwerking en het project management

Projecten moeten een omvang van tenminste 30 miljoen euro hebben. Daarnaast moet er sprake zijn van een impulskarakter en niet van structurele financiering.

Waar aanvragen?

 • In de loop van 2021 gaat het Groeifonds veranderen. Voor de huidige ronde geldt dat voorstellen alleen kunnen worden ingediend via de relevante ministeries. Het is de bedoeling dat later in het jaar de wettelijke verankering van het Groeifonds verder wordt uitgewerkt, waarna (naar verwachting in 2022) het mogelijk wordt voor consortia om rechtstreeks voorstellen in te dienen.

Deadlines: er zijn nog een aantal onzekerheden rond de huidige (tweede) aanvraagronde, zo is de exacte deadline voor indiening van volledige voorstellen nog niet bekend (voorzien najaar 2021).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Evers + Manders Subsidieadviseurs heeft uitgebreide ervaring met aanvragen voor grote consortia, zowel nationaal als Europees. Wij kunnen u ondersteuning bieden van het uitwerken van een projectidee naar een volwassen aanvraag tot aan rapportages tijdens de uitvoering van een project. We doen dat met een hoogopgeleid team dat begrijpt waarover het gaat en beseft waar de belangen liggen. Het voortdurend schakelen tussen partijen, het uitwerken van ideeën en vooral de focus houden op de juiste balans tussen wetenschap en impact ligt ons goed.

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook