NWO – Open Competitie

Open competitie: filosofie en religie

De Open Competitie is een financieringsinstrument bedoeld voor vrij onderzoek zonder thematische randvoorwaarden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor grootte en indeling van de projecten, ook kosten voor apparatuur en/of (inter)nationale samenwerking kunnen worden meegenomen. Deze financiering is bedoeld voor ervaren onderzoekers die niet meer voor de Vernieuwingsimpuls in aanmerking komen.

Criteria

 • Aanvrager dient voor de gehele looptijd van het onderzoek een contract te hebben bij een Nederlandse kennisinstelling
 • Maximaal 1 keer per jaar aanvragen, niet in opeenvolgende rondes
 • Maximaal 1 jaar voor de geplande einddatum van hun langstlopende NWO project
 • Eerst vooraanmelding

Wat mag vergoed worden?

 • Maximaal €750.000, geen minimum
 • Maximale termijn is 6 jaar
 • Verschillende mogelijkheden voor budget (budgetmodules):
  • Personeel
  • Materieel
  • Investeringen
  • Kennisbenutting
  • Internationalisering

Disciplinaire panels

 • Taalwetenschappen
 • Historische wetenschappen
 • Filosofie en religie
 • Cultuurwetenschappen
 • Economie en bedrijfskunde
 • Gedrag en onderwijs
 • Recht en Bestuur
 • Sociale wetenschappen

Toetsing

 • Kwaliteit van het onderzoeksidee
 • Wetenschappelijke/maatschappelijke impact
 • Inbedding, organisatie en budget

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook