NWO – Crossover

NWO - Crossover voor onderzoekssubsidie

Crossover regeling verbindt topsectoren

Onderzoek, gericht op maatschappelijke uitdagingen én in publiek-private samenwerking, kwam in aanmerking voor financiering door NWO. De onderzoeksthema’s moesten meerdere topsectoren verbinden: de Crossover-regeling.

Doel

Doel van het Crossover-programma was het bereiken van significante impact op maatschappelijke uitdagingen. De onderzoeksvoorstellen moesten meerdere topsectoren verbinden en bijdragen aan versterking van het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem.

Doelgroep

Breed samengestelde interdisciplinaire consortia. Deze consortia moesten een combinatie zijn van fundamenteel- en praktijkgericht onderzoek. Zowel publieke als private partijen moesten bijdragen aan de cofinanciering (30% van het totale budget).

Aanvraag

De hoofdaanvrager diende namens het projectconsortium de aanvraag in. Men kon hoofdaanvrager zijn als:

 • men een gepromoveerd onderzoeker was bij een Nederlandse universiteit, KNAW- of NWO-instituut, een hogeschool of een door NWO erkende kennisinstelling
 • men een aanstelling had voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van het onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd

Cofinanciers konden zijn:

 • TO2 instellingen
 • Bedrijven (inclusief MKB)
 • Maatschappelijke organisaties (bvb. NGO’s, ANBI’s)
 • Vakdepartementen
 • Lokale of regionale overheden
 • Overige (publieke) kennisinstellingen

Subsidie

Per project kon er minimaal €5 miljoen en maximaal €10 miljoen financiering aangevraagd worden.

De volgende budgetmodules waren beschikbaar:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten
 • Investeringen
 • Kennisbenutting en ondernemerschap
 • Internationalisering en Money follows Collaboration
 • Programmamanagement

Deadlines

De aanvraagprocedure kende twee fasen: een Expressions of Interest en een uitgewerkte aanvraag door consortia die in de eerste fase waren geselecteerd.

Beoordeling

De beoordelingscritera voor de Expressions of Interest waren:

 • Mate van crossover
 • Potentiele maatschappelijke en/of economische impact op de meest aanwezige maatschappelijke uitdaging in het onderzoeksvoorstel
 • Kwaliteit van het consortium

De beoordelingscriteria voor de uitgewerkte aanvragen waren:

 • Wetenschappelijke kwaliteit
 • Maatschappelijke impact en valorisatie
 • Kwaliteit van het consortium

Projectvoorbeeld

 

 

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook