NWO – Sleuteltechnologieën

NWO- sleuteltechnologieen

De NWO-regeling Sleuteltechnologieën is er voor fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek naar innovatieve en baanbrekende technologieën binnen de volgende 8 clusters:

 • Chemical Technologies;
 • Digital Technologies;
 • Engineering and Fabrication Technologies;
 • Photonics and Light Technologies;
 • Advanced Materials;
 • Quantum Technologies;
 • Life Science Technologies;
 • Nanotechnologies.

Het programma heeft de volgende vier hoofddoelen:

 • Ontwikkeling van wetenschappelijk excellente kennis en hieruit voortvloeiende technologieën met relevantie voor het bedrijfsleven en de maatschappij middels een multidisciplinaire aanpak;
 • Opbouwen van intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties tussen kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
 • Meer coherentie in het onderzoek op voor Nederland relevante thematische gebieden en sleuteltechnologieën om de concurrentiepositie van het bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur van Nederland te bestendigen;
 • Bevorderen van het valoriseren van de ontwikkelde kennis door (eind)gebruikers.

Het totale budget bedraagt €11 miljoen. Zoals hieronder aangegeven, verloopt de aanvraag via 3 verschillende stadia. 

Voorwaarden

 • Maximale looptijd van zes jaar.

Wie kan aanvragen?

 • 1 hoofdaanvrager + één of meerdere medeaanvragers.
 • 2 co-financiers.
 • Kennisinstellingen, private en/of publieke partijen.

Wat wordt vergoed?

 • €750.000 en max. €2,5 miljoen per project.
 • Max. subsidiepercentage van 70% (overige 30% is verplichte cofinanciering).
 • Financiering vindt plaats via de volgende modules:
  • Personele kosten;
  • Materiële kosten;
  • Investeringen;
  • Kennisbenutting;
  • Internationalisering;
  • Money follows Cooperation;
  • Projectmanagement.

Specificaties

De aanvraag vindt plaats in 3 stadia: Allereerst dient er een formulier ingevuld te worden in de vorm van een passendheidsverklaring. Aan de hand hiervan wordt bepaald of het project in aanmerking komt voor een vooraanmelding. Vervolgens volgt een volledige aanvraag. De volgende deadlines zijn van toepassing:

 • Passendheidsverklaring: 10 november 2020, 14:00.
 • Vooraanmeldingen: 19 januari 2021, 14:00.
 • Volledige aanvragen: 18 mei 2021, 14:00.

Evaluatie

Voor zowel de vooraanmeldingen en volledige aanvragen gelden de volgende 3 evaluatiecriteria:

 • Kwaliteit van het onderzoek
 • Kwaliteit van het consortium
 • Wetenschappelijke/maatschappelijke impact.

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook