NWO – Open Competitie

Open competitie: filosofie en religie

De Open Competitie is een financieringsinstrument bedoeld voor vrij onderzoek zonder thematische randvoorwaarden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor grootte en indeling van de projecten. Ook kosten voor apparatuur en/of (inter)nationale samenwerking kunnen worden meegenomen. De Open Competitie wordt uitgezet via drie verschillende kanalen:

 • NWO – Exacte en natuurwetenschappen (ENW)
 • NWO – Sociale en geesteswetenschappen (SGW)
 • ZonMw – (Patiëntgerichte) medische wetenschappen

Welk kanaal aansluit bij uw specifieke aanvraag, hangt dus af van uw vakgebied en het onderwerp van uw project. Uiteraard zoeken wij graag mee naar het juiste OC-instrument dat past bij uw projectidee. Hieronder geven wij kort een overzicht van de specificaties.

Voor alle kanalen geldt dat de aanvraag alleen kan worden gedaan door een onderzoeker die werkzaam is bij een door NWO erkend onderzoeksinstituut of Nederlandse universiteit. Tevens geldt voor alle aanvragen dat deze worden beoordeeld op zowel wetenschappelijke kwaliteit, en wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact. 

NWO – ENW – M

Deze middelgrote subsidie is er ter bevordering van fundamenteel onderzoek op het gebied van de exacte en natuurwetenschappen. Het biedt expliciet mogelijkheden voor onderzoekers om hun carrière verder te ontwikkelen. Ook is er de ENW-M-invest module voor grotere investeringen die nodig zijn voor het onderzoek. De regeling opende op 6 augustus 2020 en sluit op 31 juli 2021. Voor alle drie de modules geldt een maximale termijn van 6 jaar.

 

ENW-M-1

 • Max. €350.000 per project.
 • 1 hoofdaanvrager (geen mede-aanvrager).
 • Financiering betreft:
  • 1 enkele wetenschappelijke positie;
  • Materieel budget;
  • Kleine investeringen (indien relevant); en/of
  • Niet-wetenschappelijke ondersteuning.

ENW-M-2

 • Max. €700.000 per project.
 • 1 hoofdaanvrager + 1 mede-aanvrager met complementaire expertise.
 • Financiering betreft:
  • 2 wetenschappelijke posities;
  • Materieel budget;
  • Kleine investeringen (indien relevant); en/of
  • Niet-wetenschappelijke ondersteuning. 

ENW-M-invest

 • Min. €150.000 en max. €500.000 per project.
 • Financiering betreft een investering.
 • Eigen bijdrage is min. 25% .
 • Extra beoordelingscriterium, inbedding en gebruik van investering, dient beoordeeld te worden als ‘goed’.

NWO – SGW

Deze regeling is er voor vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek binnen de sociale en geesteswetenschappen. De financiering is bedoeld voor ervaren onderzoekers die niet meer voor het Talentprogramma in aanmerking komen.

Aanvragen kunnen worden ingediend via 8 disciplinaire panels, namelijk:

 • Taalwetenschappen
 • Historische wetenschappen
 • Filosofie en religie
 • Cultuurwetenschappen;
 • Economie en bedrijfskunde
 • Gedrag en onderwijs
 • Recht en bestuur
 • Sociale wetenschappen.

De regeling is momenteel gesloten, maar zal volgend jaar naar verwachting weer terugkeren.

 • €750.000 per project.
 • Maximale termijn is 6 jaar.
 • Verschillende mogelijkheden voor budget (budgetmodules):
  • Personeel
  • Materieel
  • Investeringen (t/m €150.000 of tussen €150-500.000)
  • Kennisbenutting
  • Internationalisering

ZonMw

De ZonMw Open Competitie is er voor fundamenteel onderzoek naar gezondheidszorg en innovatie. Twee soorten onderzoek komen in aanmerking, namelijk innovatieve wetenschap met grote maatschappelijke relevantie; en samenwerking tussen onderzoeksgroepen (synergie).

De regeling is momenteel gesloten, maar zal volgend jaar naar verwachting weer terugkeren.

 • €750.000 per project.
 • Minimale termijn is 4 jaar en maximaal 5 jaar.
 • Voor ZonMw Open Competitie gelden dezelfde budgetmodules als voor NWO – SGW. Daarnaast is er de mogelijkheid voor extra financiering tussen €100-250.000 voor middelgrote infrastructuur. De maximale financiering per project incl. investeringsmodule is €1 miljoen.

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook