NWO – Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

NWO - Nationale Wetenschapsagenda

NWA – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC)

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) omvat 12.000 vragen die de Nederlandse bevolking heeft gesteld aan de wetenschap, samengevat in 140 clustervragen. Met hulp van experts uit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zijn deze vragen vervolgens uitgewerkt in 25 onderzoekbare thema’s, zogeheten routes.

Routes

Elke route is gelinkt aan een terrein waarop Nederland bij uitstek verschil kan maken en comparatieve voordelen heeft ten opzichte van het buitenland. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Blauwe route: water als weg naar innovatieve en duurzame groei
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie
 • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
 • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
 • NeuroLabNL: de werkplaats voor hersen- , cognitie- en gedragsonderzoek
 • Smart, liveable cities
 • Personalised medicine: uitgaan van het individu
 • Energietransitie
 • Logistiek en transport in een innovatieve en duurzame samenleving
 • Sustainable development goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling
 • Smart industry
 • NeurolabNL, dé werkplaats voor hersen- cognitie- en gedragsonderzoek

Condities

 • Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia kunnen een onderzoeksvoorstel indienen dat het brede en vernieuwende karakter van de NWA tot uitdrukking brengt
 • Het doel van dit instrument is de financiering van onderzoek en innovatie op (delen van) de routes van de NWA of tussen routes. In het onderzoek wordt aangezet tot samenwerking zowel binnen de gehele publieke kennisketen als tussen de gehele kennisketen en maatschappelijke partners.
 • De aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:
  • kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
  • kwaliteit van het consortium
  • potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken

Specificaties

 • Aanvragen worden ingediend door een consortium. Het betreft een breed samengesteld consortium van universiteiten, TO2-instellingen en hogescholen. 
  We onderscheiden vier categorieën van deelnemers aan een consortium:
  • Penvoerder: onderzoeker aan een universiteit, universitair medisch centrum. TO2-instelling, hogeschool of door NWO erkende instelling
  • Aanvrager: een onderzoeker aan een universiteit, universitair medisch centrum, TO2-instelling, hogeschool of door NWO erkende instelling, van een in Nederland gevestigde organisatie die een publieke taak heeft, onafhankelijk is van de uitvoering van het onderzoek en zonder winstoogmerk
  • Co-financier(s)
  • Samenwerkingspartners
 • De hoofdaanvrager dient namens het consortium de aanvraag in.
 • In deze financieringsronde kunnen aanvragen worden ingediend in de volgende bandbreedtes:
  • €0,5-2 M
  • €2-5 M
  • €5-10 M
 • De co-financiers van het consortium dienen gezamenlijk minimaal 10% van het totale projectbudget bijeen te brengen. Deze cofinanciering mag in cash en/of in-kind worden geleverd.
 • Bij de bandbreedtes gaat het om het totale projectbudget inclusief de cofinanciering (in cash en/of in-kind).
 • Voor de financieringsronde van 2020/2021 is 131 miljoen euro gereserveerd

Deadlines

 • Aanmelden van initiatieven: 1 oktober 2020
 •  Indienen van beknopte aanvragen: 14 januari 2021
 •  Indienen van volledige aanvragen: 24 juni 2021
 • Het aanmelden van een initiatief is verplicht voor het indienen van een beknopte aanvraag
 • Het indienen van een beknopte aanvraag is verplicht voor het indienen van een volledige aanvraag.

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook