NWO – Maritieme hightech

De NWO call ‘Maritieme hightech’ is onderdeel van het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023. Uitgangspunt is de veelvoudige rol van de zee in Nederland als bron van grondstoffen, energiewinning en (mondiaal) transport. Op al deze vlakken spelen veiligheidsvraagstukken een rol.

Deze call is gericht op het bestendigen van een goed functionerende maritieme veiligheidsketen voor de Koninklijke Marine en de Kustwacht, specifiek middels maritieme hightech oplossingen die slimme operaties en concepten versterken. Hierbij kan worden gedacht aan onbemande en autonome middelen, moderne sensoren, missiemanagementsystemen en effectoren, maar ook slim scheeps- en onderzeebootontwerp. Dit laatste aspect heeft betrekking op o.a. zero-emissie marineschepen, mitigatie voor CBRNe1-dreigingen, nieuwe materialen, lage hydrodynamische weerstand, schokbestendigheid en lage geluidssignatuur. Kortom, hightech oplossingen voor een veilige maritieme sector.

Voorwaarden

 • De maximale projectduur is zes jaar.
 • Projecten moeten aansluiten bij de overkoepelende doelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Veiligheid.

Wie mag indienen?

 • Deze call is bestemd voor interdisciplinaire consortia, bestaande uit kennisinstellingen, publieke en private partners.
 • Alle consortia dienen ten minste twee co-financiers te hebben. Daarnaast kan sprake zijn van één of meer samenwerkingspartners.

Wat mag vergoed worden?

 • Het totale budget bedraagt € 3 miljoen.
 • Per project kan minimaal € 750.000 en maximaal € 3 miljoen worden aangevraagd.
 • Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 85% van de totale projectomvang.
 • Minimaal 15% van de financiering dient te worden ingebracht via cofinanciering (zie bovenstaande). Cofinanciering kan zowel in-cash als in-kind zijn, en dient voor minimaal 50% afkomstig te zijn uit de private sector.
 • Voor de volgende modules kan subsidie worden aangevraagd:
  • Personele kosten;
  • Materiële kosten;
  • Investeringen;
  • Kennisbenutting;
  • Internationalisering;
  • Money follows Cooperation
  • Projectmanagement

Deadlines

De aanvraagprocedure vindt plaats in twee stadia met de volgende deadlines:

 • Vooraanmeldingen: 22 april 2021
 • Volledige aanvragen: 26 augustus 2021

Toetsing

Projecten worden beoordeeld op de volgende 4 criteria:

 • Probleemstelling en –analyse (bijdrage aan oplossingen; 20% van de beoordeling);
 • Verwachte impact en route naar impact (20%);
 • Kwaliteit consortium (30%)
 • Kwaliteit onderzoek (30%)

Volg ons op LinkedIn!       

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook