NWO – KIEM-GoChem

KIEM GoChem regeling

De KIEM GoChem regeling, die wordt uitgevoerd door Regieorgaan SIA, is een subsidie voor projecten waarbij kennisinstituten samenwerken met mkb-ondernemingen om verkennend onderzoek uit te voeren op het gebied van de duurzame chemie. Hierbij kan gedacht worden aan innovatieprojecten binnen de chemie en chemie-verwerkende sector. Dit sluit aan bij de doelstellingen voor de Nederlandse industrie, namelijk om in 2050 alle grondstoffen, producten en processen klimaatneutraal en voor 80% circulair te maken. Een kortetermijndoel is bijvoorbeeld om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. De call werkt met verschillende ophaalmomenten, waarvan de eerstvolgende dinsdag 5 oktober 2021 (14:00 uur) zal zijn.

Als onderdeel van de coronamaatregelen is er momenteel een uitzondering met betrekking op de verplichte bijdrage (20%) van mkb-deelnemers: Deze mag volledig in kind zijn, in plaats van gedeeltelijk in cash, zoals eerder het geval was. 

Voorwaarden

 • De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden.
 • Er doet minstens 1 mkb-onderneming mee aan het consortium.
 • De aanvrager is een door de overheid bekostigde hogeschool, of een onderzoeker betrokken bij een van de volgende kennisinstellingen:
  • Nederlandse universiteiten
  • KNA- en NWO-instituten
  • Nederlands Kanker Instituut
  • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen
  • DUBBLE, de Nederlands-Belgische bundellijn op het ESRF-synchrotron in Grenoble
  • NCB Naturalis
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
  • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Wie mag indienen?

 • Hogescholen
 • Wetenschappelijke onderzoekers die zijn aangesloten bij één van de bovengenoemde kennisinstellingen.

Wat kan vergoed worden?

 • De maximale bijdrage per project bedraagt €40.000,-.
 • De mkb-deelnemers dragen minimaal 20% van de totale projectkosten bij. Deze bijdrage mag volledig in kind zijn.

Evaluatie

 • Het project past binnen de kaders van GoChem.
 • Het project is innovatief en heeft voldoende impact.
 • Het samenwerkingsverband is vernieuwend en van hoge kwaliteit.
 • Het projectplan is van hoge kwaliteit.

Verdere ophaalmomenten zijn:

 • dinsdag 30 oktober 2021, 14.00 uur (tevens de sluitingsdatum van deze regeling)

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook