NWO – Innovaties voor wind- en zonne-energie

Energie-innovatie regeling NWO

Foto: Fré Sonneveld on Unsplash

Onderdeel van het klimaatakkoord is het streven het elektriciteitssyteem geheel CO2 vrij te krijgen in 2050. Deze subsidie draagt hieraan bij door onderzoek te financieren naar:

 • Efficiëntie en kostenreductie, voor productie-installaties met een lager Levelised Cost of Energy (LCoE); en
 • Circulair ontwerp van materialen, systemen en processen voor wind- en zonne-energie (bijvoorbeeld levensduurverlenging, (gedeeltelijk) hergebruik, recycling, upcycling en remanufacturing).

In totaal is er een budget beschikbaar van €5 miljoen. Dit bedrag is onderverdeeld in twee onderzoekslijnen, namelijk Wind (€2,5 miljoen) en Zon (€2,5 miljoen). Het programma valt onder de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innocatieconvenant (KIC) 2020-2023.

Voorwaarden

 • De maximale looptijd van een project is zes jaar.
 • Voor alle projecten geldt dat er sprake moet zijn van een sterke maatschappelijke opgave. Dat kan in de vorm van het verkennen van een nieuw business model, maar ook het bewerkstelligen van een verandering in publieke percepties, etc.

Wie mag indienen?

 • Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners.

Wat mag vergoed worden?

 • Minimaal € 750.000 en maximaal € 1,5 miljoen per project
 • 15% verplichte cofinanciering.
 • Overige 85% wordt vergoed via de volgende modules:
  • Personele kosten;
  • Materiële kosten;
  • Investeringen;
  • Kennisbenutting;
  • Internationalisering;
  • Money follows Cooperation;
  • Projectmanagement

Specificaties

De aanvraag verloopt via een vooraanmelding en een volledige aanvraag. Hiervoor gelden de volgende deadlines:

 • Vooraanmeldingen: 28 januari 2021, 14.00 uur.
 • Volledige aanvragen: 1 juni 2021, 14.00 uur.

Beoordeling

 • Problem posed + problem analysis and project’s contribution to the solution (25%)
 • Expected impact and route to impact (25%)
 • Quality of the consortium (30%)
 • Quality of the research (10%)

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook