NWO – Groot

Data

NWO-groot is bedoeld voor investeringen in zeer geavanceerde apparatuur of dataverzamelingen. Deze investeringen moeten van (inter)nationaal belang zijn en goed aansluiten bij de faciliteiten/clusters van de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.

Criteria

 • Minimaal €1.000.000 voor sociale en geesteswetenschappen, minimaal €1.500.000 voor alle overige wetenschappen
 • De betrokken instelling moet tenminste 25% van het totale bedrag bijdragen
 • Aanvragen moeten goedgekeurd zijn door het hoogste bestuur van een Nederlandse kennisinstelling
 • Intentieverklaring (open) gevolgd door volledige aanvraag

Wat mag vergoed worden?

 • Kosten voor investeringen in wetenschappelijke apparatuur
 • Kosten voor investeringen in datasets
 • Eventuele personeelskosten voor opzetten of ontwikkelen

Voorwaarden

 • Open Access publicaties
 • Verantwoord datamanagement
 • Deponering onderzoeksdata bij Data Archiving and Networked Services (DANS) of in een vergelijkbaar platform zodat het vrij toegankelijk is. Voor genetische data dient het Nagoya protocol gevolgd te worden
 • Ethische toetsing verkregen
 • Wetenschappelijke integriteit volgens de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

Toetsing

 • Wetenschappelijke kwaliteit
 • Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook