NWO – Crossover

NWO - Crossover voor onderzoekssubsidie

Crossover regeling verbindt topsectoren

Onderzoek, gericht op maatschappelijke uitdagingen én in publiek-private samenwerking, komt in aanmerking voor financiering door NWO. De onderzoeksthema’s moeten meerdere topsectoren verbinden: de Crossover-regeling.

Doel

Doel van het Crossover-programma is het bereiken van significante impact op maatschappelijke uitdagingen. De onderzoeksvoorstellen moeten meerdere topsectoren verbinden en bijdragen aan versterking van het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem.

Doelgroep

Breed samengestelde interdisciplinaire consortia. Deze consortia moeten een combinatie zijn van fundamenteel- en praktijkgericht onderzoek. Zowel publieke als private partijen moeten bijdragen aan de cofinanciering (30% van het totale budget).

Aanvraag

De hoofdaanvrager dient namens het projectconsortium de aanvraag in. U kunt hoofdaanvrager zijn als:

 • U een gepromoveerd onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit, KNAW- of NWO-instituut, een hogeschool of een door NWO erkende kennisinstelling
 • U een aanstelling hebt voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van het onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd

Cofinanciers kunnen zijn:

 • TO2 instellingen
 • Bedrijven (inclusief MKB)
 • Maatschappelijke organisaties (bvb. NGO’s, ANBI’s)
 • Vakdepartementen
 • Lokale of regionale overheden
 • Overige (publieke) kennisinstellingen

Let op: Consortia die al een aanvraag in de Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia, call 2018 hebben ingediend, zijn beperkt in de mogelijkheden voor deze call.

Subsidie

Per project kan er minimaal €5 miljoen en maximaal €10 miljoen financiering aangevraagd worden.

De volgende budgetmodules zijn beschikbaar:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten
 • Investeringen
 • Kennisbenutting en ondernemerschap
 • Internationalisering en Money follows Collaboration
 • Programmamanagement

Deadlines

De aanvraagprocedure kent twee fasen: een Expressions of Interest en een uitgewerkte aanvraag door consortia die in de eerste fase zijn geselecteerd.

 • De deadline voor het indienen van een Expression of Interest was 15 november 2018, om 14.00 uur CE(S)T.
 • De deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag is 21 mei 2019, om 14.00 uur CE(S)T.

Beoordeling

De beoordelingscritera voor de Expressions of Interest zijn:

 • Mate van crossover
 • Potentiele maatschappelijke en/of economische impact op de meest aanwezige maatschappelijke uitdaging in het onderzoeksvoorstel
 • Kwaliteit van het consortium

De beoordelingscriteria voor de uitgewerkte aanvragen zijn:

 • Wetenschappelijke kwaliteit
 • Maatschappelijke impact en valorisatie
 • Kwaliteit van het consortium

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook