NWO en ZonMw

subsidie nwo stw zonmw

Onderzoeksgroepen aan Nederlandse universiteiten kunnen terecht bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) of bij één van haar afgeleiden, zoals Technologiestichting NWO-TTW, ZonMw en de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM).

NWO financiert excellent wetenschappelijk onderzoek en onderzoekssamenwerking tussen universiteiten en bedrijven. Daarnaast verstrekt het NWO persoonlijke financiering aan excellente onderzoekers. Hierbij richt NWO zich op vijf aandachtsvelden: vrij onderzoek en talent, thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking, grote onderzoeksfaciliteiten en nationale onderzoeksinstituten. Hierbinnen heeft NWO verschillende financieringsinstrumenten. Deze kunnen generiek van aard zijn of juist meer gericht op specifieke thema’s.

Technologiestichting NWO-TTW (voorheen STW) heeft als doel wetenschappers en eindgebruikers tot elkaar te brengen om zo de kennisoverdracht tussen deze twee te bevorderen. TTW projecten onderscheiden zich dan ook door de combinatie van wetenschappelijke excellentie en het genereren van toegepaste kennis (utilisatie). Binnen TTW-projecten werken universiteiten dan ook nauw samen met het bedrijfsleven en mogelijk andere gebruikers van de onderzoeksresultaten.

ZonMw stimuleert met behulp van diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie binnen de totale innovatiecyclus: van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg.

Doelgroepen NWO en ZonMw

NWO  en ZonMw bieden financiering voor onderzoek. Hierbij kan gedacht worden aan loonkosten voor promovendi en postdocs, maar ook voor bijvoorbeeld verbruiksgoederen en apparatuur. Daarnaast stelt ZonMw subsidie beschikbaar aan zorg- en praktijkinstellingen. Private partijen treden in voorkomende gevallen op als co-financier.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

  • Financiering voor wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse universiteiten en NWO-erkende onderzoeksinstituten (ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON, AMOLF, DIFFER en Nikhef)
  • Ondersteuning voor tijdelijke onderzoeksposities, zoals promovendi, AIO’s, PhD studenten en postdocs, verbruiksgoederen, apparatuur en infrastructuur
  • Financiering van praktijkgericht en toegepast onderzoek, uitgevoerd door en/of in samenwerking met zorg- en praktijkinstellingen, vaak in de vorm van consortia (ZonMw).
  • Spelregels en voorwaarden verschillen per instrument en per programma.

NWO en Zon Mw programma’s 

 

 

Projectvoorbeelden NWO en ZonMw

ZonMw programma: Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin.
Projecttitel: De Turkse en Marokkaanse grootfamilie aan zet: opvoeding, opgroeien, gezondheid en integratie aangepakt.
Looptijd: 2010-2013.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook