Topsector Energieregelingen

subsidie topsector energieregelingen

De Nederlandse overheid heeft duidelijke doelstellingen als het gaat om de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding. Vanuit de Topsector Energie wordt daarom jaarlijks een breed scala aan subsidieregeling opengesteld, die gebundeld zijn binnen de Topsector Energieregelingen (TSE). De regeling richt zich op nieuwe innovaties binnen de energiesector. Hierbij kan het gaan om fundamenteel onderzoek tot en met demonstratie of zelfs de eerste praktijktoepassing van nieuwe Nederlandse energie-innovaties.

Programma’s Topsector Energieregelingen

 • DEI (Demonstratie Energie Innovatie): Investering in de eerste praktijktoepassing van Nederlandse energie-innovaties
 • Hernieuwbare energieprojecten: Research, development en demonstratie van hernieuwbare en duurzame energietechnologieën
 • Urban Energy: Ontwikkeling zonnestroomtechnologie, compacte conversie en opslag van thermische energie, multifunctionele bouwdelen, energieregelsystemen en -diensten en flexibele energie-infrastructuur
 • Biobased Economy en Groen Gas: Omzetting van biomassa naar eindproducten
 • Waterstof: Schaalbare innovaties voor de betrouwbare productie van waterstof tegen een lage prijs
 • CCUS: Verbeterde Carbon Capture and Utilisation: barrières wegnemen, energie-efficiëntie verhogen, hergebruik bevorderen
 • Energiebesparing industrie: Early adopter projecten en Joint-industry projects gericht op nieuwe technologieën om energie te besparen in de industrie
 • LNG: Wegnemen van belemmeringen voor de grootschalige introductie van LNG als brandstof, kostenbesparing van de LNG-keten en bevorderen van maatschappelijke acceptatie
 • Systeemintegratie: Ontwikkeling van een flexibel energiesysteem
 • Systeemintegratie op de Noordzee: Synergie in de activiteiten voor windenergie en gas/oliefaciliteiten op de Noordzee
 • MVI (voorheen: Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij): Niet-technologische innovaties om de transitie naar een toekomstbestendige, duurzame energievoorziening te faciliteren
 • Wind op zee: Onderzoek en ontwikkeling van offshore windmolens (ondersteuningsconstructies, optimalisatie van de windcentrale, intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet, transport, installatie en logistiek en beheer en onderhoud).

Doelgroepen Topsector Energieregelingen

De Topsector Energieregelingen is voor nationale consortia van ondernemingen met bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen en universiteiten. Alleen in het geval van de Demonstratie Energie Innovatie-regeling is het ook mogelijk om als individueel bedrijf een aanvraag in te dienen.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook | Google+