Innovatiekrediet

subsidie innovatiekrediet

De Nederlandse overheid geeft niet alleen subsidie, maar levert innovatieve bedrijven ook krediet. Het innovatiekrediet financiert de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een dijk van een businesscase. Over het algemeen geldt dat voor ondernemers voor dit type projecten moeilijk de handen op elkaar krijgen bij banken en private investeerders. Het innovatiekrediet is rentedragend en moet naar afloop van het project terugbetaald worden. Als het project in technische zin niet slaagt, kan het krediet kwijtgescholden worden.

Doelstellingen en doelgroepen Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is voor ondernemers of samenwerkingsverbanden van ondernemers die financiering zoeken voor technische ontwikkelingsprojecten of klinische ontwikkelingsprojecten. Het krediet richt zich op ontwikkelingsprojecten die dicht bij de markt zijn en op korte termijn tot omzet kunnen leiden. Naast een gedegen projectplan vraagt de regeling dan ook om een onderbouwing van de business case en een sluitende financiering.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

  • Krediet voor technische en klinische ontwikkelingsprojecten
  • Kredietpercentages in de range 25 – 50%, afhankelijk van de grootte van de onderneming en of er sprake is van een samenwerkingsverband
  • Rentepercentage (ordegrootte): 7% bij technische ontwikkelingsprojecten of 10% bij klinische ontwikkelingsprojecten.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook | Google+