Interreg

interreg subsidie 2016 2017

Interreg subsidie heeft als doel de economische verschillen tussen Europese regio’s en lidstaten te verkleinen en stimuleert samenwerkingsprojecten gericht op innovatie, milieu, klimaat, duurzame energie, CO2-reductie en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen.

Interreg bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar Europese regio’s. Nederland participeert in een aantal Europese, transnationale en grensoverschrijdende programma’s. Het budget voor de verschillende programma’s komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Bij alle Interreg subsidieprogramma’s is samenwerking met partners uit andere Europese landen een voorwaarde. 

Een Interreg subsidieaanvraag houdt meer in dan het kennen van de regels en voorwaarden en het indienen van de aanvraag. Vandaar dat onze dienstverlening een paar stappen verder gaat. Kijk voor een overzicht van onze activiteiten onder diensten.

Doelgroepen en doelstellingen Interreg subsidie

De Interreg subsidieprogramma’s zijn bedoeld voor samenwerkingsprojecten tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, non-profitinstellingen en maatschappelijke organisaties (stichtingen, verenigingen en belangenorganisaties) uit de verschillende landen die in een programma deelnemen.
In een aantal Interreg-programma’s wordt het MKB specifiek als doelgroep benoemd.

Projecten moeten aansluiten bij de prioriteiten van de programma’s. Het NWE- en NSR-programma is daarnaast gericht op demonstratieprojecten, waarbij nieuwe technieken en methoden, inclusief het gezamenlijk testen, valideren, evalueren en verspreiden van resultaten, worden toegepast.

In het EUROPE programma moeten projecten gericht zijn op kennisuitwisseling met partners in andere regio’s in Europa met als doel een bestaand beleidsinstrument te verbeteren.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

  • Samenwerking tussen minimaal twee partijen uit de landen die deelnemen aan het programma
  • Subsidiepercentages variëren per programma, en bedragen globaal 50-60% met uitzondering van het Interreg Europe Programma.
  • Het programma werkt met calls waarvan sommige volgens het 2-stappen principe. Voor Interreg Dld-NL kan er continu aangevraagd worden.
  • Projectomvang indicatief 3-6 miljoen euro, doorlooptijd 3-5 jaar.
  • De status van PSR (een bijdrage voor het opstellen van de aanvraag) en/of CETSI (een aanvullende bijdrage in de co-financiering) is voor de nieuwe programmaperiode onduidelijk.

Extra informatie

De Interreg 2014-2020 programma’s lopen ten einde. Zodra er nieuwe programma’s bekend zijn, zullen we deze pagina updaten.

Projectvoorbeelden van Interreg

Vrijblijvende intake

Ieder Interreg traject dat wij aangaan, begint met een vrijblijvend intakegesprek. Wij brengen samen met u de mogelijkheden in kaart en maken een inschatting van de haalbaarheid van uw plannen. Op grond daarvan kunt u een afgewogen beslissing nemen of u het traject aangaat en krijgt u van ons een eerlijk advies over de route en de slagingskansen.

Over Evers + Manders

In 1993 is het bedrijf gestart om de markt van subsidieadvisering te bedienen. In inmiddels zevenentwintig jaar is ons kantoor gegroeid tot een toonaangevend bedrijf met regionale, nationale én internationale opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de overheid. Bij Evers + Manders subsidieadviseurs geloven wij in specialisatie en kennis van zaken. Wij kunnen u daardoor de ervaring, meerwaarde en slagingskans van een aanvraag bieden die u mag verwachten. Bekijk ons dienstenpakket.

 

Volg ons op LinkedIn!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook