EFRO

subsidie efro

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is bedoeld om de (regionale) economie een steuntje in de rug te geven. Het draagt bij aan de versterking van de concurrentiepositie, de economische groei, een betere kwaliteit van leven en meer duurzame ontwikkeling in Europa. In Nederland richt het EFRO zich op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. 

Doelgroepen en doelstellingen EFRO

De investeringen van het programma zijn gericht op enkele prioriteitsgebieden. Voor Nederland zijn dit:

  • Innovatie en onderzoek
  • De koolstofarme economie

Nederland heeft vier operationele EFRO programma’s (OP) opgesteld gekoppeld aan een regio:

  • OP-Noord voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
  • OP-Zuid voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
  • OP-Oost voor de provincies Gelderland en Overijssel.
  • OP-West (Kansen voor West2). Voor de steden Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

De vier operationele programma’s richten zich op het bevorderen van innovatie bij het MKB en ontwikkelingen binnen het thema koolstofarme economie.Belangrijk is dat er in regionale context wordt samengewerkt en dat de doelstelling van de aanvrager(s) en de innovatie aansluit bij de beleidsdoeleinden en de RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization).

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

  • Elke regio heeft een eigen deel van het budget en de managementautoriteiten hebben de mogelijkheid het programma geleidelijk open te stellen en kunnen het budget verdelen op basis van tenders, óf op volgorde van ontvangst met variërende subsidiepercentages (± 35%)

Enkele projectvoorbeelden EFRO

EFRO KvW1: Tomaten op afvalwater
EFRO GO: Dutch Innovative Pool (DIPool)
EFRO KvW1: Verbetering natuurkwaliteit Westduinpark – periode 2010-2015

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook