MIT – MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

MIT-regelingen

De MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is interessant voor MKB-ondernemers die betrokken zijn bij innovatieve projecten waarbij over regiogrenzen heen wordt  gekeken en die aansluiting hebben bij de topsectoren. De MIT-regeling biedt verschillende subsidiekansen!

MIT-instrumenten*

Het onderstaande overzicht geeft informatie over de regeling 2020. 

  • MIT-haalbaarheidsprojecten: Het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject kan plaatsvinden door een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Een subsidiebedrag van rond de €20.000 kan per project worden binnengehaald welke 40% van de subsidiabele kosten van de aanvrager mag zijn. De looptijd van het project mag maximaal 1 jaar bedragen en het totaal beschikbare budget is €3,8 miljoen.
  • MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: Samenwerkingsverbanden van MKB-ondernemers bieden unieke kansen voor de vernieuwing van producten, productieprocessen en diensten. Dit wordt gestimuleerd door tussen de €50.000 en €200.000 per project te subsidiëren, met een maximum van €100.000 per deelnemer voor kleine R&D samenwerkingsprojecten. Er is ook ruimte voor grote R&D samenwerkingsprojecten. In dat geval is er €200.000 – €350.000 beschikbaar per project. De samenwerking dient evenwichtig te zijn qua kosten (niet meer dan 70% door 1 deelnemer) en inbreng. De maximale looptijd is 2 jaar. Het totale budget bedraagt €8,1 miljoen.
  • MIT-kennisvouchers: Als MKB-ondernemer heb je niet altijd de capaciteit om zelf kennisvragen te onderzoeken met betrekking tot de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Binnen de MIT is er daarom de mogelijkheid om een waardebon, een ‘kennisvoucher’, te verkrijgen waarmee een onderzoeksopdracht aan een kennisinstelling kan worden gegeven. De maximale waarde van een voucher is €3.750. Het budget is €2 miljoen.
  • TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars: Om kennis te ontwikkelen zijn netwerkactiviteiten van het grootste belang. MKB-ondernemers kunnen hiervoor financiële hulp krijgen via de TKI-Netwerkactiviteiten regeling. Hiernaast biedt de TKI-Innovatiemakelaars regeling de mogelijkheid om managementconsulting in te schakelen door het inhuren van een innovatiemakelaar. Deze biedt advies op het gebied van innovatie, technologische bijstand en diensten voor technologieoverdracht. Dit laatste kan met €10.000 per MKB’er per jaar worden gesubsidieerd. Het budget is €2,2 miljoen.

Doelgroep

De doelgroep van deze regeling zijn specifiek MKB-ondernemers, met speciale aandacht voor samenwerkingsverbanden. Bij het MKB zijn de mogelijkheden om onderzoek te doen vaak kleiner dan bij grote bedrijven. Op deze wijze wordt het MKB kansen geboden om te innoveren en nieuwe processen te ontwikkelen.

Voorwaarden

Per MIT-instrument verschillen de voorwaarden, echter de gemene delers zijn:

  • De aanvrager is een MKB-ondernemer.
  • Er wordt positief gekeken naar regio-overschrijdende projecten.
  • Aansluiting bij de innovatieagenda’s van de topsectoren is positief

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bent u als MKB-ondernemer betrokken bij innovatieve, regio-overstijgende, projecten binnen één van de topsectoren? Evers + Manders kan u helpen bij de aanvraag van de MIT subsidie. Onderdeel van de service die wij bieden is advies over de projectvorming en met ons sterke netwerk binnen zowel overheid als bedrijfsleven proberen wij altijd kansen te grijpen als deze zich voordoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vinden van projectpartners.

Bij de first-come-first-serve projecten van MIT helpt een vlotte indiening om de subsidie binnen te halen! Evers + Manders kan u daarbij helpen. Met 25 jaar ervaring is ons kantoor uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf met regionale, nationale én internationale opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en bij de overheid. Onze specialistische kennis vergroot de slagingskans van uw aanvragen voor de MIT. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op!

∗ De in dit stuk genoemde bedragen gaan uit van eerdere openstellingen van de regeling. Budgetten en regels kunnen jaarlijks veranderen. Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook