SME-instrument

sme instrument

Het SME-instrument (Small and Medium sized Enterprises) ondersteunt het Europese midden- en kleinbedrijf in de laatste fase om innovatieve doorbraaktechnologie naar de markt te krijgen. De regeling richt zich op hoog-innovatieve projecten met een zeer groot marktpotentieel. Het SME-instrument kent drie fasen:

  • Haalbaarheidsstudies, waarin de technologische, praktische en/of economische haalbaarheid van een project wordt onderzocht
  • Business innovation projects, waarin de technologie wordt uitontwikkeld en gedemonstreerd, zodat het product klaar is voor marktintroductie. Het kan hierbij gaan om prototyping, testen en demonstratie of bijvoorbeeld om het opschalen van een technologie, het miniaturisering van onderdelen, design en marktreplicatie
  • Business coaching waarbij ondernemingen worden ondersteund om van het innovatieproject ook een commercieel succes te maken.

Het SME-instrument is onderdeel van Horizon 2020 en sluit aan bij de pijlers Industrial Leadership en Societal Challenges. Elke twee jaar publiceert de Europese Commissie nieuwe call for proposals, waarin wordt aangegeven voor welke thema’s het SME-instrument open staat.

SME-instrument lijkt erg op Fast Track to Innovation. Het grote verschil is dat het SME-instrument zich specifiek richt op het mkb en dat het programma werkt met een drie-fasen aanpak met haalbaarheidsstudies, innovatieprojecten en business coaching. Ook werkt het SME-instrument met een thematische aanpak, waarbij de innovatiethema’s vooraf gedefinieerd zijn door de Europese Commissie.

Doelgroepen SME-instrument subsidie

Het SME-instrument is voor het MKB, in het bijzonder MKB-ers die een nieuwe, disruptieve technologie ontwikkelen die aansluit bij de doelstellingen van de Europese Commissie en gebouwd is op een ijzersterk business plan. Individuele MKB-ers kunnen deelnemen aan het project, maar het is ook mogelijk om met andere MKB-partners samen te werken.

Een SME-instrument subsidieaanvraag houdt meer in dan het kennen van de regels en voorwaarden en het indienen van de aanvraag. Vandaar dat onze dienstverlening een paar stappen verder gaat. Kijk voor een overzicht van onze activiteiten onder diensten.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

  • Onderdeel van Horizon 2020.
  • Meer deadlines per jaar.
  • Fase 1: € 50.000 (lumpsum); fase 2: € 0,5 – 2,5 miljoen.
  • 70% subsidie over de directe kosten, vermeerderd met 25% overhead.

Vrijblijvende intake

Ieder SME-instrument traject dat wij aangaan, begint met een vrijblijvend intakegesprek. Wij brengen samen met u de mogelijkheden in kaart en maken een inschatting van de haalbaarheid van uw plannen. Op grond daarvan kunt u een afgewogen beslissing nemen of u het traject aangaat en krijgt u van ons een eerlijk advies over de route en de slagingskansen.

Over Evers+Manders

In 1993 is het bedrijf gestart om de markt van subsidieadvisering te bedienen. In ruim zesentwintig jaar is ons kantoor gegroeid tot een toonaangevend bedrijf met regionale, nationale én internationale opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de overheid. Bij Evers + Manders subsidieadviseurs geloven wij in specialisatie en kennis van zaken. Wij kunnen u daardoor de ervaring, meerwaarde en slagingskans van een aanvraag bieden die u mag verwachten. Bekijk ons dienstenpakket.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook