Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA)

Marie Skłodowska-Curie Actions

Onderzoekers vanuit alle wetenschappelijke disciplines, op alle momenten in hun carrière, onafhankelijk van leeftijd en nationaliteit, komen in aanmerking voor Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA). Deze actions, financieringsmogelijkheden, zijn niet alleen beschikbaar voor individuele onderzoekers maar ook voor consortia van kennisinstellingen en bedrijven. Jaarlijks worden er oproepen gepubliceerd door de Europese Commissie voor diverse actions, waarbij de regels per action verschillen. 

Doel

De Europese Commissie wil de onderzoeksvaardigheden van onderzoekers ontwikkelen maar hen ook betere carrièreperspectieven bieden. Mobiliteit van onderzoekers is een speerpunt van de regeling. De financiering moet het voor onderzoekers aantrekkelijker maken om naar Europa te komen en in Europa te blijven werken.

Doelgroep

Er zijn diverse doelgroepen te onderscheiden, afhankelijk van het type Marie Sklodowska Curie Action:

 • Beginnende onderzoekers
 • Meer ervaren onderzoekers

De 4 typen actions:

 • Action 1: Innovative Training Networks (ITN)
  Europese trainingsnetwerken voor het opleiden van beginnende onderzoekers
 • Action 2: Individual Fellowships (IF)
  Internationale mobiliteit voor meer ervaren onderzoekers (meer dan vier jaar onderzoekservaring)
 • Action 3: Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
  Intersectoriaal en internationale stafuitwisselingsprogramma
 • Action 4: COFUND
  Co-financiering van regionale, nationale en internationale beursprogramma’s

Budget

 • Het budget voor de MSCA bedraagt € 5,6 miljard voor de periode van 2013-2020
 • De financiering bestaat bij de meeste MSC Actions uit: 
  o een vergoeding voor het salaris van de onderzoeker (toelage voor levensonderhoud en mobiliteitstoelage)
  o een budget voor onderzoeks- en trainingskosten 
  o vergoeding voor managementkosten
 • Het totale budget is afhankelijk van het aantal aan te nemen onderzoekers

Aanvraag

Jaarlijks worden er oproepen voor voorstellen gepubliceerd door de Europese Commissie voor de diverse soorten Marie Curie-financieringen. De regels over wie er kan indienen en voor welke onderzoekers de beurs geschikt is verschillen per financiering.
Om in aanmerking voor één van de calls te komen, moet de onderzoeker en/of de organisatie een aanvraag indienen via een van de open calls.

Deadlines

De deadlines verschillen per openstaande call. Deze vind je hier.

 

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook