INNOWWIDE 2020

WorldWide markets

Haalbaarheidsstudie collaboratieve en INNOvatieve business solutions in WorldWIDE-markten

De INNOWWIDE-regeling is bedoeld om innovatieve Europese MKB’s te stimuleren in het succesvol ondernemen op internationale markten. INNOWWIDE verleent steun aan het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie (Viability Assessment Projects, VAP’s) in samenwerking met een lokale buitenlandse partij. De regeling richt zich op het vergroten van de acceptatiegraad van Europese innovatieve oplossingen op markten buiten Europa. Een VAP duurt niet langer dan zes maanden.

Deze tweede call zal worden uitgevoerd met een totale begroting van 4,2 miljoen euro, waardoor 70 VAP’s (€60.000 per VAP) kunnen worden gefinancierd die gericht zijn op ontwikkelingslanden, grote opkomende economieën (Brazilië, Rusland, India, China, Mexico) of ontwikkelde landen. Voor elk van deze drie landencategorieën is een derde van het budget beschikbaar.

Hieronder vindt u de technische details van deze tweede call: 

Aanvrager

Innovatieve MKB’s (EU-lidstaat of een met Horizon 2020 geassocieerd land), met inbegrip van starters, uit elke sector die wil concurreren en zaken wil doen op nieuwe en opkomende markten over de hele wereld.

Project

Een VAP haalbaarheidsstudie: Een uitgebreid en evenwichtig onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlands investering in uw technologie, product of dienst. Het project moet de voorbereidende fase vormen van een potentieel RTDI (Research Technology Development Innovation)-project voor internationale samenwerking van de aanvragende MKB’s met een lokale buitenlandse partij in het doelland op de korte of middellange termijn.

Consortium

Een buitenlandse partij uit het focusland moet als onderaannemer deel uitmaken van het project. De haalbaarheidsstudie moet zich richten op een buitenlandse markt als proefmarkt waar een vernieuwende technologie, product of dienst in nauwe samenwerking met de lokale partij zal worden ontwikkeld en getest.

Specifieke vraag

Betrokken bij een economische activiteit (het verkopen van producten of het verlenen van diensten op de markt tegen een bepaalde prijs). Er is slechts één voorstel per kandidaat-MKB toegestaan.

Evaluatie criteria

  • Excellence = 30%
  • Impact = 40%
  • Kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering = 30%

Subsidie

Een vast subsidiebedrag van €60.000,- , dat maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten (personeel, verbruiksgoederen, uitrusting, uitbesteding, overige) bedraagt, met een minimum van €86.000,-. 50% zal aan het begin worden uitbetaald. Na indiening en goedkeuring van het eindverslag na de afronding van het VAP ontvangt de begunstigde de resterende 50%. 

Kosten

Personeel, verbruiksgoederen, apparatuur, onderaanneming en andere kosten. Er is geen specifieke limiet aan het budget voor onderaanneming.

Duur van een VAP

Maximaal 6 Maanden

Deadline

31 Maart 2020, 20.00 uur GMT

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook