Health, Demographic Change and Wellbeing

Gezondheid

Deze Horizon 2020 regeling is gericht op betere gezondheid voor iedereen. Persoonlijk gerichte zorg, veelal gericht op ouderen en de ontwikkeling van technologie is hierbij het focuspunt. Doelen zijn om ziekte en gezondheid beter te begrijpen en de mogelijkheid om langer gezond te leven te versterken. Dit kan door preventie op persoonlijk niveau en door het ontwikkelen van betere technologie om veel voorkomende ziektes te voorkomen en te genezen.

Er zijn meerdere calls met verschillende onderwerpen die grofweg in drie categorieën vallen:

 • Research & Innovation Acties (RIA)
 • Innovation Acties (IA)
 • Coordination & Support Acties (CSA).

RIA calls bestaan voor een groot deel uit onderzoek, terwijl IA calls al meer neigen naar implementatie van activiteiten. CSA calls bevorderen Europese samenwerking op speciale thema’s die baat hebben bij een algemene aanpak en visie.

Criteria

 • Minimaal 3 organisaties uit 3 EU landen – maar gemiddeld gezien zijn aanvragen bij deze regelingen grote, internationale consortia met academische en non-academische partners.
 • Elke call vraagt om een specifieke combinatie van activiteiten en te behalen impact waaraan het voorgestelde project moet bijdragen.
 • Het consortium kan het voorgestelde project zelfstandig uitvoeren met de voorhanden zijnde expertise.

Wie kunnen er indienen?

 • Universiteiten
 • UMC’s
 • Bedrijven
 • NGO’s

Wat mag vergoed worden?

 • Personeelskosten
 • Materiaalkosten en databases (inclusief clinical trial kosten wanneer de call daarom vraagt).
 • Administratie- en disseminatiekosten.

Procedure

 • One stage proposals – er wordt direct een complete aanvraag ingediend
 • Two stage proposals – er vind een voorselectie plaats op basis van een vooraanvraag en alleen geselecteerde consortia worden uitgenodigd om een volledige aanvraag uit te werken

Toetsing

 • Wetenschappelijke excellentie
 • Impact
 • Toepassing en disseminatie

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook