Fast Track to Innovation

subsidie fast track to innovation ftip

Fast Track to Innovation (FTI) is een relatief nieuwe regeling binnen het Horizon 2020 programma. De regeling ondersteunt doorbrekende technologieën in de laatste fase van de innovatieketen en heeft als doel om nieuwe, disruptieve technologieën versneld naar de markt te brengen. In principe staat het FTI open voor elke technologie, mits het raakvlakken heeft met de twee pijlers van Horizon 2020: Industrial Leadership en Societal Challenges.

Fast Track to Innovation lijkt erg op het SME-instrument. De grote verschillen zijn dat FTI zich niet specifiek richt op het MKB en dat het programma niet werkt met een drie-fasen aanpak met haalbaarheidsstudies, innovatieprojecten en business coaching. Daarnaast werkt FTI niet met een thematische aanpak, waarbij de innovatiethema’s vooraf zijn gedefinieerd door de Europese Commissie.

Doelgroepen Fast Track to Innovation

Fast Track to Innovation ondersteunt kleine, industrie gedreven consortia van drie tot vijf partners. Binnen dat consortium moet er door minimaal drie verschillende EU lidstaten of geassocieerde staten worden samengewerkt. Industrie gedreven wil hier zeggen dat er minimaal twee of drie partners uit de industrie moeten komen (afhankelijk van het aantal partijen in het consortium) of dat minimaal 60% van het budget ten goede komt aan partners uit de industrie.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

  • Industrie gedreven
  • Onderdeel van Horizon 2020
  • Meer deadlines per jaar
  • Normaal gesproken: € 1 – 2 miljoen (in uitzonderlijke situaties is € 3 miljoen mogelijk)
  • 70% subsidie over de directe kosten vermeerderd met 25% overhead.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook