Horizon 2020

Kansrijke Horizon 2020 subsidie aanvragen

Horizon 2020 is er voor iedereen die in Europees verband met behulp van innovatie de Europese Unie en zichzelf een stap vooruit wil helpen. Dit subsidieprogramma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie ondersteunt de gehele innovatieketen van fundamenteel onderzoek tot en met marktintroductie. Horizon 2020 heeft als doel innovatie te bevorderen om zo:

 • Excellente wetenschappers op te leiden
 • De concurrentiepositie van Europa te verbeteren
 • Maatschappelijke uitdagingen op te lossen.

Pijlers en werkprogramma’s van Horizon 2020 subsidie 

De kern van Horizon 2020 subsidie bestaat dan ook uit drie pijlers, elk onderverdeeld in een aantal werkprogramma’s:

Excellent Science:

 • European Research Council: persoonsgebonden beurzen voor excellente wetenschappers
 • Future and Emerging Technologies: programma dat de grenzen van de wetenschap opzoekt
 • Marie Sklodowska-Curie actions: internationale, intersectorale en interdisciplinaire uitwisseling en training voor talentvolle onderzoekers
 • Research Infrastructures: ondersteuning voor faciliteiten en infrastructuur voor onderzoek en innovatie

Industrial Leadership:

 • Leadership in Enabling and Industrial Technologies: innovatieprogramma op het gebied van ruimtevaart, nanotechnologie, hightech materialen, nieuwe productie- en procestechnologieën, biotechnologie en ICT.
 • Access to Risk Finance: kredieten en ondersteuning voor bedrijven die financiering zoeken
 • Innovation in SME’s: ondersteuning voor het MKB, waaronder het SME-instrument

Societal Challenges:

 • Health, Demographic Change and Wellbeing
 • Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bio-economy
 • Secure, Clean and Efficient Energy
 • Smart, Green and Integrated Transport
 • Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials
 • Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies
 • Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens

Werkwijze Horizon 2020

Binnen de werkprogramma’s worden call for proposals gepubliceerd. Deze verschijnen elke twee jaar (het huidige programma beslaat de jaren 2018 – 2020). Deze call for proposals geven heel duidelijk aan welke richting Europa op wil en waar een project aan moet voldoen. Excellent Science is hierin een uitzondering. Dit subsidieprogramma is top-down georganiseerd en staat in principe open voor alle disciplines.

Een subsidieaanvraag Horizon 2020 houdt meer in dan het kennen van de regels en voorwaarden en het indienen van de aanvraag. Vandaar dat onze dienstverlening een paar stappen verder gaat. Kijk voor een overzicht van onze activiteiten onder diensten.

Doelgroepen Horizon 2020

Iedereen kan meedoen binnen Horizon 2020: bedrijven (groot, MKB en startups), universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen, (lokale) overheden (gemeentes, provincies, waterschappen) en ngo’s. Het belangrijkst is dat er in internationale context wordt samengewerkt en dat de doelstelling van het consortium en de innovatie aansluit bij wat het programma vraagt (zie: call for proposals).

Naast financiële ondersteuning biedt het Horizon 2020 nog een aantal andere voordelen. Het programma geeft ook structuur aan open innovatie, biedt kansen tot netwerken en geeft innovatieve projecten en onderzoeksprogramma een podium om hun onderzoek of product te laten zien.

Kenmerken en kengetallen Horizon 2020

 • € 80 miljard voor de periode 2014 – 2020
 • Gericht op de gehele innovatieketen (onderzoek tot en met marktintroductie)
 • Samenwerking tussen minimaal drie bedrijven uit drie verschillende EU lidstaten (of geassocieerde staten)
 • Call for proposals worden gepubliceerd in tweejaarlijkse werkprogramma’s (huidige programma: 2018 – 2020)
 • 70 of 100% subsidie op de directe kosten plus een vaste opslag van 25% voor indirecte kosten
 • Deadlines verspreid over het jaar.

Vrijblijvende intake

Elk Horizon 2020 traject dat we aangaan, begint met een vrijblijvend intakegesprek. Wij brengen met u de mogelijkheden in kaart en maken een inschatting van de haalbaarheid van uw plannen. Op grond daarvan kunt u een afgewogen beslissing nemen of u het traject aangaat en krijgt u van ons een eerlijk advies over de route en de slagingskansen.

 

Horizon 2020 programma’s

 

 

Over Evers+Manders

In 1993 is het bedrijf gestart om de markt van subsidieadvisering te bedienen. In ruim twintig jaar is ons kantoor gegroeid tot een toonaangevend bedrijf met regionale, nationale én internationale opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de overheid. Bij Evers + Manders subsidieadviseurs geloven wij in specialisatie en kennis van zaken. Wij kunnen u daardoor de ervaring, meerwaarde en slagingskans van een aanvraag bieden die u mag verwachten. Bekijk ons dienstenpakket.

 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook