Waddenfonds

waddenfonds subsidie

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan zowel de ecologie als de economie van het Waddengebied. Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân verantwoordelijk voor het Waddenfonds. Tijdens de openstellingsperioden, die jaarlijks worden aangekondigd in het openstellingsbesluit van de provincies, kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.

Thema’s van het Waddenfonds

Het Waddenfonds kent een aantal thema’s:

 • Natuur
 • Water, bodem, licht en geluid
 • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
 • Duurzame recreatie en toerisme
 • Verduurzaming energiehuishouding
 • Duurzame Waddenhavens
 • Duurzame visserij
 • Duurzame agrarische sector
 • Budget Lokale Innovaties.

Alle activiteiten moeten plaatsvinden in het Waddengebied, dus de gemeenten die grenzen aan de Wadden.

Doelgroepen Waddenfonds subsidie

Het Waddenfonds subsidieprogramma is interessant voor alle partijen die activiteiten willen ontplooien in het Waddengebied. Dit kunnen dus overheden, bedrijven of niet op winst gerichte organisaties zijn. Voorwaarde is dat er een ecologische en / of economische bijdrage wordt geleverd aan het Waddengebied.

Er zijn drie verschillende subsidie-instrumenten beschikbaar via het Waddenfonds:

 • Budget Lokale Innovaties (BLI)
 • Thematische openstelling
 • Advieskosten

1. BLI

 • Projecten dienen bij te dragen aan lokale innovatie; het bevorderen van de leefbaarheid of werkgelegenheid; en het versterken van de kwaliteit van het Waddengebied.
 • De maximale bijdrage per project is €50.000,-
 • Voorstellen konden oorspronkelijk worden ingediend tot en met 10 juli 2020 (13.00 uur). Hier is een wijziging op van toepassing: de aanvraagperiode sluit nu op 29 januari 2021. Ook het plafond voor deze openstelling is verhoogd van €1,5 miljoen naar €2 miljoen.

2. Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2020/1

Dit najaar is de start van de nieuwe subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2020/1 voor projecten die een impuls geven aan de ecologie en economie in het Waddengebied. 

De vier specifieke aandachtsgebieden zijn:

 • Verduurzaming energiehuishouding
 • Bodem, water, licht en geluid
 • Landschapsontwikkeling (thema WCL)
 • Aquaculturen (thema Duurzame visserij)

Bijzonderheden Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2020/1

 • 30 tot 90% subsidie op de directe kosten
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld
 • Maximum subsidie per aanvraag: €1 miljoen
 • Subsidieplafond: €4 miljoen
 • De regeling opent op dinsdag 13 oktober 2020 om 10.00 uur en sluit op donderdag 31 december 2020 om 12.00 uur

3. Advieskosten

 • Dit betreft een adviesvoucher ter compensatie van de advieskosten bij het opstellen van een grotere subsidieaanvraag voor het Waddenfonds.
 • De voucher bedraagt maximaal €5.000,-.
 • Deze regeling is momenteel gesloten.

Beoordelingscriteria

 • Het voorstel sluit aan bij het Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds.
 • De aanvraag voldoet aan de vereisten gesteld in de Subsidieregeling Waddenfonds 2019 / 01.
 • In sommige gevallen dient de aanvraag te voldoen aan de vigerende subsidieverordening van het Waddenfonds.
 • Beleidsregels van het Waddenfonds zijn van kracht.

Vrijblijvende intake

Ieder Waddenfonds traject wat wij aangaan, begint met een vrijblijvend intakegesprek. Samen met u brengen wij de mogelijkheden in kaart en maken een inschatting van de haalbaarheid van uw plannen. Op grond daarvan kunt u een afgewogen beslissing nemen of u het traject aangaat en krijgt u van ons een eerlijk advies over de aanpak en de slagingskansen.

Over Evers + Manders

In 1993 is het bedrijf gestart om de markt van subsidieadvisering te bedienen. In vijfentwintig jaar is ons kantoor gegroeid tot een toonaangevend bedrijf met regionale, nationale én internationale opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de overheid. Bij Evers + Manders subsidieadviseurs geloven wij in specialisatie en kennis van zaken. Wij kunnen u daardoor de ervaring, meerwaarde en slagingskans van een aanvraag bieden die u mag verwachten. Bekijk ons dienstenpakket.

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook