MOOI – Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

MOOI ook voor hernieuwbare energie

De Topsector Energie is een nieuwe subsidieregeling rijker: de Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling. Deze subsidie ondersteunt grote projecten met integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Binnen deze regeling kunnen consortia projecten indienen binnen de thema’s ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare elektriciteit op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Industrie’.

Systeeminnovaties

Nederland staat de komende jaren voor een grote CO2-reductie opgave. Om deze reden zijn er subsidieprogramma’s in het leven geroepen voor verschillende stadia van de ontwikkeling. Veel regelingen zijn gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten en processen, maar de MOOI-regeling ziet specifiek toe op systeeminnovaties die een totaaloplossing bieden voor de problemen van gebruikers. Deze projecten moeten gaan om industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling en moeten zich nog voor de pilotfase bevinden (TRL 3 t/m 5). Het ontwikkelen van een prototype is toegestaan, maar niet het daadwerkelijk beproeven in representatieve omgevingen.

Thema’s

Binnen deze regeling zijn er budgetten beschikbaar voor de volgende thema’s:

  • Wind op Zee (€10,1 miljoen)
  • Hernieuwbaar op land (€10,9 miljoen)
  • Gebouwde omgeving (€27 miljoen)
  • Industrie (€17 miljoen)

Belangrijke elementen

Binnen deze regeling is het belangrijk om aandacht te besteden aan de volgende elementen:

  • Kostenreductie en optimalisatie (veilig en betaalbaar opschalen)
  • Integratie in het energiesysteem (waaronder opslag en conversie)
  • Integratie in de omgeving (ecologie en multi-use)

Vereisten

Projecten moeten uit minimaal 3 partners bestaan en een minimale omvang hebben van €2 miljoen. Subsidietotalen worden gemaximeerd op €4 miljoen (€7 miljoen voor ‘Gebouwde omgeving’). Het is van belang dat onderzoeksorganisaties niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten mogen maken om zo de integraliteit van het project te waarborgen.

Aanvragen

  • Vooraanmelding: uiterlijk 18 mei 2020
  • Definitieve indiening: 1 juli t/m 6 oktober 2020.
  • Beschikkingen worden verwacht in december 2020.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook