HER – Hernieuwbare Energie Regeling

Hernieuwbare Energie Regeling

Ambitieuze klimaatdoelstellingen en de productie van hernieuwbare energie hangen sterk met elkaar samen. In deze context heeft Nederland nog een grote inhaalslag te maken om de energiemix te vergroenen met hernieuwbare energie. De Hernieuwbare Energie Regeling (HER) heeft als doel om aanvullende duurzame energieproductie in 2030 mogelijk en de energietransitie betaalbaar te houden. Het uiteindelijke doel is namelijk een toekomstige besparing van SDE+ subsidie.

Regelinginformatie

Deze regeling staat open voor een breed scala aan hernieuwbare energiebronnen. Projecten kunnen binnen de volgende categorieën worden ingedeeld:

  • SDE+ technieken: Het goedkoper maken van de productie van hernieuwbare energie.
  • Windenergie op zee: Het goedkoper maken van de productie van hernieuwbare energie, speciaal gericht op opwekking door windturbines op zee.
  • Opwekking en opslag: Het combineren van opslag en opwekking van hernieuwbare energie
  • Opwekking en smart grids: Het combineren van slimme regelingen met de productie van hernieuwbare energie op decentraal niveau.
  • Niet-SDE+ technieken waarbij additionele productie haalbaar is door innovaties.

Per project kan maximaal €6 miljoen worden aangevraagd. De subsidiepercentages lopen uiteen van 50% voor industrieel onderzoek, 25% voor experimentele ontwikkeling en 45% voor demonstratieprojecten (eventueel opgehoogd met 10-20% voor kleine en middelgrote ondernemingen).

Doelgroep(en)

De HER is bedoeld voor producenten van hernieuwbare energie die nieuwe technieken in de praktijk willen testen in een pilot- of demonstratieproject. Hiernaast zijn er mogelijkheden voor industrieel onderzoek. De meeste hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen komen voor de HER in aanmerking: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

Voorwaarden

  • Hernieuwbare energie in deze regeling houdt in dat de energie is geproduceerd met installaties die uitsluitend gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen of het aandeel energie dat een hybride installatie opwekt uit hernieuwbare bronnen.
  • Het doel van de regeling is om de onrendabele top van hernieuwbare energie te verlagen. Dit moet in de toekomst leiden tot besparingen op de SDE+ uitgaven. In het geval van de HER geldt dat de financiële besparing die door een project wordt gerealiseerd groter moet zijn dan de subsidie die voor het project wordt aangevraagd. In de besparing tellen naast het project ook spin-off projecten en herhalingsprojecten mee.

Kenmerken

Openstelling: De tender HER 2020 staat inmiddels open tot en met 31 augustus 2020 met een budget van €20 miljoen
Beoordeling: First-come-first-serve.

 

*De in dit stuk genoemde bedragen en criteria gaan uit van de openstelling in 2019. Budgetten en regels omtrent subsidies kunnen veranderen.

 

Volg ons op LinkedIn voor het laatste nieuws!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook