MMIP – Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s

MMIP

De energietransitie en de aardbevingsproblematiek in Groningen hebben tot gevolg dat de Nederlandse gebouwde omgeving moet verduurzamen. Uiteindelijk moeten er in 2025 voor vrijwel alle gebouwtypen in de gebouwde omgeving goed werkende klimaatneutrale energiesystemen zijn die op grote schaal kunnen worden gereproduceerd. Het aardgasvrij maken van gebouwen is hier een belangrijk onderdeel van. Om deze uitdaging aan te gaan zijn er vanuit het concept Klimaatakkoord verschillende Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) opengesteld om innovaties te versnellen.

MMIP openstellingen

In 2019 stonden de volgende MMIP’s open:

  • MMIP 3: Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
  • MMIP 4: Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (individuele en collectieve systemen)

Binnen deze lijnen waren er onder andere mogelijkheden voor projecten gericht op energieconcepten (incl. optimalisatie in de keten), robotisering en digitalisering warmtepompen, warmtenetten, thermische opslag en ondiepe geothermie. Het was ook mogelijk om een samengestelde aanvraag voor beide MMIP’s in te dienen.

Van belang is dat tijdens de looptijd van het project producten, processen of diensten worden opgeleverd die daadwerkelijk beschikbaar zijn voor (grootschalige) toepassing in de gebouwde omgeving.

Vanaf 2020 volgen er MMIPs voor meerdere onderwerpen.

Doelgroep(en)

De MMIPs bieden samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om aardgasvrije oplossingen te ontwikkelen voor eigenaren van zowel woningen, gebouwen als wijken. De consortia moeten breed zijn samengesteld bestaande uit zowel bedrijven, onderzoeksorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Voorwaarden

  • Het voorstel moet voldoen aan de doelstellingen van één of beide MMIP’s
  • Het consortium moet breed zijn samengesteld (minimaal vier ondernemingen)
  • De werkzaamheden mogen nog niet zijn gestart voor de indiening van het uitgewerkte voorstel
  • De projectduur is vijf jaar
  • Het minimale aangevraagde subsidiebedrag is €2 miljoen

Kenmerken

Budgetten:

  • MMIP 3: €7,2 miljoen
  • MMIP 4: €10,4 miljoen

Deadlines:

De deadlines voor 2020 zijn op dit moment nog niet bekend.

Beoordeling:

In de tenderregeling worden de ingediende projecten naast elkaar gelegd voor beoordeling. De beste projecten krijgen subsidie totdat het budget is uitgeput.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

De in dit stuk genoemde bedragen en criteria gaan uit van de MMIP openstellingen in 2019. Budgetten en regels omtrent subsidies kunnen veranderen.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook