DKTI-Transport – Demonstratie Klimaat Technologie en Innovatie – Transport

DKTI- Transport

Introductie

DKTI-Transport is gericht op het demonstreren van duurzame innovaties binnen de transport. De regeling is gericht op demonstratie van emissie-arme vervoersmiddelen en alternatieve brandstoffen. Er is subsidie te krijgen voor:

  • Experimentele ontwikkeling; demonstratie transportmiddelen
  • Proeftuinen met transport middelen, voor testen en demonstreren transportmiddelen
  • Haalbaarheid
  • Innovatieclusters
  • Cofinanciering EU-projecten

Thema’s

Voor deze openstelling zijn de gekozen thema’s:

  • Wegtransport, vracht en/of personenvervoer
  • Scheepvaart
  • Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Aan de hand van uw idee kunnen wij inschatten of die binnen de thema’s van 2019 past.

Condities

  • Experimentele ontwikkeling; demonstraties transportmiddelen, haalbaarheid, innovatieclusters en cofinanciering EU-projecten kunnen door individuele bedrijven of een samenwerkingsverband worden aangevraagd
  • Proeftuinen komen alleen in aanmerking als er een samenwerkingsverband is met ten minste één bedrijf

Specificaties subsidie

 

Type projectSubsidie percentageMaximale subsidieLooptijd
Experimentele ontwikkeling25-60%€ 500.0002 jaar
Proeftuinen25-60%€ 2.000.0003 jaar
Haalbaarheid50%€ 50.0006 maanden
Innovatiecluster50%€ 150.000 per jaar2 jaar
Cofinanciering EUp.m.€ 1.000.000 of € 1.620.000 ofduur EU-project

 

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook