Waddenfonds

waddenfonds subsidie

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan zowel de ecologie als de economie van het Waddengebied. Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân verantwoordelijk voor het Waddenfonds. Tijdens de openstellingsperioden, die jaarlijks worden aangekondigd in het openstellingsbesluit van de provincies, kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.

Thema’s van het Waddenfonds

Het Waddenfonds kent een aantal thema’s:

 • Natuur
 • Water, bodem, licht en geluid
 • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
 • Duurzame recreatie en toerisme
 • Verduurzaming energiehuishouding
 • Duurzame Waddenhavens
 • Duurzame visserij
 • Duurzame agrarische sector
 • Budget Lokale Innovaties.

Alle activiteiten moeten plaatsvinden in het Waddengebied, dus de gemeenten die grenzen aan de Wadden.

Doelgroepen Waddenfonds subsidie

Het Waddenfonds subsidieprogramma is interessant voor alle partijen die activiteiten willen ontplooien in het Waddengebied. Dit kunnen dus overheden, bedrijven of niet op winst gerichte organisaties zijn. Voorwaarde is dat er een ecologische en / of economische bijdrage wordt geleverd aan het Waddengebied.

Er zijn drie verschillende subsidie-instrumenten beschikbaar via het Waddenfonds:

 • Budget Lokale Innovaties (BLI)
 • Thematische openstelling
 • Advieskosten

1. BLI (Budget Lokale Innovaties)

 • Projecten dienen bij te dragen aan lokale innovatie; het bevorderen van de leefbaarheid of werkgelegenheid; en het versterken van de kwaliteit van het Waddengebied.
 • De maximale bijdrage per project is €50.000,-
 • In totaal is een budget beschikbaar van €2.500.000,-
 • Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met 10 december 2021(12.00 uur).

2. Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2021/1 (STUW ’21)

In oktober 2020 was de start van de nieuwe subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2020/1 voor projecten die een impuls geven aan de ecologie en economie in het Waddengebied. 

De vier specifieke aandachtsgebieden waren:

 • Verduurzaming energiehuishouding
 • Bodem, water, licht en geluid
 • Landschapsontwikkeling (thema WCL)
 • Aquaculturen (thema Duurzame visserij)

Op 23 april 2021 opent een nieuwe call, gericht op de volgende thema’s:

 • Natuur;
 • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling;
 • Bodem, water, licht en geluid;
 • Verduurzaming, energiehuishouding;
 • Duurzame waddenhavens;
 • Duurzame visserij.

Subsidie kan worden aangevraagd door publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen en/of ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en samenwerkingsverbanden, maar expliciet niet door Rijk(sdiensten) en provincies. In totaal is er €8 miljoen te vergeven, waarvan uitgegaan wordt van een subsidie tussen de €200.000 en €1 miljoen per project. Het subsidiepercentage kan oplopen tot 90%.

De regeling sluit op 15 december 2021 (12.00 uur). Er wordt gewerkt volgens het first-come-first-serve principe, dus een snelle indiening is aan te raden. 

3. Advieskosten

 • Dit betreft een adviesvoucher ter compensatie van de advieskosten bij het opstellen van een grotere subsidieaanvraag voor het Waddenfonds.
 • De voucher bedraagt maximaal €5.000,-.
 • Deze regeling is momenteel gesloten.

Beoordelingscriteria

 • Het voorstel sluit aan bij het Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds.
 • De aanvraag voldoet aan de vereisten gesteld in de Subsidieregeling Waddenfonds 2020 / 01.
 • In sommige gevallen dient de aanvraag te voldoen aan de vigerende subsidieverordening van het Waddenfonds.
 • Beleidsregels van het Waddenfonds zijn van kracht.

Vrijblijvende intake

Ieder Waddenfonds traject wat wij aangaan, begint met een vrijblijvend intakegesprek. Samen met u brengen wij de mogelijkheden in kaart en maken een inschatting van de haalbaarheid van uw plannen. Op grond daarvan kunt u een afgewogen beslissing nemen of u het traject aangaat en krijgt u van ons een eerlijk advies over de aanpak en de slagingskansen.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook