Topsector Energie Industrie

Het subsidieprogramma Topsector Energie Industrie is er ter ondersteuning van innovatieve projecten die zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe industriële concepten die kosteneffectief CO2-emissies zullen verminderen in 2030. Projecten kunnen vallen binnen de volgende programmalijnen:

 • Sluiting van industriële ketens
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 • Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart en daarbinnen:
  • Productie van geavanceerde biobrandstoffen voor lucht- en scheepvaart
  • Productie van synthetische brandstoffen voor lucht- en scheepvaart

De subsidie is beschikbaar voor industriële bedrijven die samenwerken met andere bedrijven en onderzoekers. Ook belangrijk is dat het te ontwikkelen industriële concept uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing moet hebben.

Budget

 • Het totale budget bedraagt €6,36 miljoen, waarvan €3,36 bestemd is voor programmalijn 4.
 • De maximale subsidie per project is €500.000. 

Openstelling

 • De regeling is geopend van 6 juli tot en met 14 september 2021.

Wilt u een projectidee toetsen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wist u dat er ook een TSE Industrie instrument beschikbaar is om de haalbaarheid van innovatieve pilot of demonstratie projecten met betrekking tot kosteneffectieve CO2-reductie te bepalen? Topsector Energiestudies Industrie biedt u de mogelijkheid om haalbaarheid-, milieu- en vergelijkbare studies uit te voeren.

Topsector Energiestudies Industrie

Het subsidieprogramma Topsector Energiestudies Industrie heeft als doel het vaststellen van de haalbaarheid van innovatieve pilot of demonstratie projecten die kosteneffectieve CO -emissies gaan verminderen in 2030. Men heeft de keuze uit drie soorten studies:

 • Haalbaarheidsstudie, voorafgaand aan een pilotproject;
 • Milieustudie, ter voorbereiding op milieu-investeringen die niet onder R&D vallen;
 • Vergelijkbare studie, ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject die niet onder R&D vallen.

De projecten waar deze studies aan ten grondslag liggen, kunnen aansluiten op één van de volgende vijf programmalijnen:

1. Sluiting van industriële ketens
2. Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
4. CCUS (Carbon Capture, Utilisation, and Storage)
5 Overige CO2-reducerende maatregelen.

Budget en subsidiepercentage

 • Er geldt een maximaal subsidiepercentage van 50% en een budget van max. € 500.000 per project. Een uitzondering hierop is programmalijn 4 (CCUS), waarbij men uitgaat van een maximaal budget van € 2 miljoen per project.
 • Middelgrote ondernemingen kunnen 10% extra subsidie krijgen. Voor kleine ondernemingen loopt dit op tot 20%.
 • Voor een vergelijkbare studie moet bovendien een de-minimisverklaring worden gegeven en geldt een maximum van € 200.000 per onderneming.

Topsector Energiestudies Industrie opende op 18 januari jongstleden. U kunt nog indienen tot en met 7 september 2021, 17:00. Op 19 april was er van de oorspronkelijke budget van € 8 miljoen nog € 5.301.854 te vergeven.  

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook