Topsector Energie Industrie

Het subsidieprogramma Topsector Energie Industrie is er ter ondersteuning van innovatieve projecten die zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe industriële concepten die kosteneffectief CO2-emissies zullen verminderen in 2030. Projecten kunnen vallen binnen de volgende programmalijnen:

 • Sluiting van industriële ketens
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 • Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart en daarbinnen:
  • Productie van geavanceerde biobrandstoffen voor lucht- en scheepvaart
  • Productie van synthetische brandstoffen voor lucht- en scheepvaart

De subsidie is beschikbaar voor industriële bedrijven die samenwerken met andere bedrijven en onderzoekers. Ook belangrijk is dat het te ontwikkelen industriële concept uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing moet hebben.

Budget

 • Het totale budget bedraagt €6,36 miljoen, waarvan €3,36 bestemd is voor programmalijn 4.
 • De maximale subsidie per project is €500.000. 

Openstelling

 • De regeling is geopend van 6 juli tot en met 14 september 2021.

Wist u dat er ook een TSE Industrie instrument beschikbaar is om de haalbaarheid van innovatieve pilot of demonstratie projecten met betrekking tot kosteneffectieve CO2-reductie te bepalen? Topsector Energiestudies Industrie biedt u de mogelijkheid om haalbaarheid-, milieu- en vergelijkbare studies uit te voeren.

Topsector Energiestudies Industrie

Het subsidieprogramma Topsector Energiestudies Industrie heeft als doel het vaststellen van de haalbaarheid van innovatieve pilot of demonstratie projecten die kosteneffectieve CO -emissies gaan verminderen in 2030. Een extra call opent 15 september a.s. Men heeft de keuze uit vier soorten studies:

 • Haalbaarheidsstudie, voorafgaand aan een pilotproject;
 • Milieustudie, ter voorbereiding op milieu-investeringen die niet onder R&D vallen;
 • Vergelijkbare studie, ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject die niet onder R&D vallen;
 • Projectefficiëntiestudie

De projecten waar deze studies aan ten grondslag liggen, kunnen aansluiten op één van de volgende zes programmalijnen:

1. Sluiting van industriële ketens
2. Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
4. CCUS (Carbon Capture, Utilisation, and Storage)
5 Overige CO2-reducerende maatregelen.
6. Procesefficiëntiestudies

Budget en subsidiepercentage programmalijnen 1, 2, 3, 5 en 6

 • Er geldt een maximaal subsidiepercentage van 50% en een budget van max. € 500.000 per project. Een uitzondering hierop is programmalijn 4 (CCUS), waarbij men uitgaat van een maximaal budget van € 2 miljoen per project.
 • Middelgrote ondernemingen kunnen 10% extra subsidie krijgen. Voor kleine ondernemingen loopt dit op tot 20%.
 • Voor een vergelijkbare studie moet bovendien een de-minimisverklaring worden gegeven en geldt een maximum van € 200.000 per onderneming.
 • Voor een procesefficiëntiestudie is het maximale subsidiebedrag € 50.000. Alleen de kosten voor activiteiten door derden krijgen subsidie.

Budget en subsidiepercentage programmalijn 4

 • U ontvangt maximaal 50% financiering voor alle projectkosten. Dat is tot een maximaal subsidiebedrag van € 2.000.000 voor ieder project.
 • Middelgrote bedrijven krijgen nog 10% extra subsidie op alle activiteiten met subsidie. Kleine bedrijven krijgen 20% extra.
 • Bij een haalbaarheidsstudie komen kosten van de algemene groepsvrijstellingsverordening voor subsidie in aanmerking. Zoals deze zijn bedoeld in artikel 25, 4e lid van deze verordening,
 • Bij een milieustudie, en vergelijkbare studie die geen procesefficiëntiestudie is, komen kosten in aanmerking die staan in de algemene groepsvrijstellingsverordening. Zoals deze zijn bedoeld in artikel 49, 2e lid van deze verordening.
 • In geval van een procesefficiëntiestudie komen kosten in aanmerking die staan in de algemene groepsvrijstellingsverordening. Zoals die bedoeld zijn in artikel 49, 2e lid van deze verordening. Als het gaat om aan derden verschuldigde kosten.

Extra call opent 15 september 2021

Topsector Energiestudies Industrie opende op 18 januari de eerste call, die 7 september gesloten werd. In aansluiting op deze eerste, inmiddels gesloten call, opent Topsector Energie Industrie 15 september a.s. om 9.00 uur een tweede call met een totaal extra budget van € 7,5 miljoen. Ook komt er een extra programmalijn voor energie-efficiënte productieprocessen. Deze extra call is een stimulans om de CO2-uitstoot te verminderen.
De call sluit 14 december 2021. Toekenning vindt plaats volgens het principe first-come-first-serve.

 

Volg ons op LinkedIn voor updates! 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook