SDE++ – Stimulering Duurzame Energietransitie

Waterpomp

Introductie

De subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) is een verbreding van de eerdere Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) en is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in diverse sectoren die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

Het verschil met de voormalige regeling is de verbreding: ook CO2-reductie wordt gestimuleerd.

Categorieën

HoofdcategorieSubcategorieBesparingsberekening
Hernieuwbare elektriciteit* Osmose
* Waterkracht
* Wind
* Zon
Het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit.
Hernieuwbare warmte (WKK)* Biomassa (vergisting en verbranding)
* Compostering champost
* Geothermie (ultra)diep
* Zonthermie
Het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare warmte en de relevante gemiddelde marktprijs van warmte.
Hernieuwbaar gas* Biomassa (vergisting en vergassing)Het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van dit hernieuwbare gas en de relevante gemiddelde marktprijs van gas.
CO2-reducerende warmte* Aquathermie (TEO en TEA)
* Daglichtkas
* E-boiler
* Geothermie (ondiep)
* Restwarmte
* Warmtepomp
Het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze vermindering van broeikasgas en de gemiddelde kostprijs van uitstoot van broeikasgas.
CO2-reducerende productie* CO2-afvang en -opslag
* Waterstof door elektrolyse
Het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze vermindering van broeikasgas en de gemiddelde kostprijs van uitstoot van broeikasgas.

Doelgroepen

  • Bedrijven en (non-)profitinstellingen in diverse sectoren zoals industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving
  • Uitgesloten van deelname: de Rijksoverheid

Deadlines en budget

  • De openstelling voor de eerste fase is 5 oktober 2021. De regeling sluit op 11 november 2021.
  • Budget is €5 miljard.

 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook