LIFE

life subsidie

LIFE is binnen de Europese regelingen de enige die specifiek op het milieu is gericht. De regeling focust zich op projecten die innovatieve concepten of technologieën demonstreren met toegevoegde Europese waarde.

De ontwikkeling en implementatie van EU beleid op het gebied van omgeving en klimaat is hierbij een belangrijke focus, met extra aandacht voor monitoring en kennisverspreiding. Specifiek ligt het zwaartepunt binnen het nieuwe programma 2021-2027 op de volgende drie aspecten:

 • Transitie naar een schone, circulaire, energie-efficiënte, minder fossiele en klimaat-robuuste economie, incl. duurzame energie transitie;
 • Verbeteren en beschermen van de kwaliteit van de omgeving; en
 • Tegenhouden en terugdraaien van biodiversiteitsdegradatie, met aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Het budget voor de periode 2021-2027 bedraagt €5,45 miljard. LIFE kent twee programma’s, ieder met twee subcategorieën. Hierover leest u hieronder meer.

Subprogramma milieu

Circulaire economie & levenskwaliteit

 • Hierbinnen vallen projecten gericht op best practice, technologie en oplossingen, zowel op lokaal, regionaal als nationaal level. Een voorbeeld zijn oplossingen voor plasticvervuiling in de oceaan.
 • Het totale budget bedraagt €1,35 miljard.

Natuur en biodiversiteit

Subprogramma klimaatactie 

Klimaat mitigatie en adaptatie

 • Dit programma is gericht op het mitigeren en creëren van weerbaarheid tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het aanleggen van urbane natuur, maar ook aan alternatieve natuurbeheer strategieën.
 • Het budget voor dit programma bedraagt €0,95 miljard.

Duurzame energie transitie

 • Dit programma is er voor projecten die zich inzetten voor de transitie naar duurzame energie in Europa. Daarnaast is er extra aandacht voor regio’s die minder toegang hebben tot andere subsidies en daarom enigszins achterlopen. Voorbeelden zijn kleinschalige duurzame energiebronnen en projecten gericht op energie efficiëntie.
 • Het totale budget bedraagt €1 miljard.

Doelgroepen LIFE

LIFE is toegankelijk voor overheden, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s die bezig zijn met demonstratieprojecten op het gebied van natuur en biodiversiteit, innovatieve milieutechnologie en klimaatverandering. Internationale samenwerking is een pre, maar in tegenstelling tot de meeste andere Europese regelingen geen verplichting.

Kengetallen

 • Jaarlijkse tender per thema: Aanvragen binnen het subprogramma Milieu vinden plaats in twee fases, waarvan de eerste fase plaatsvindt in het voorjaar, en de tweede in het najaar. Voor het subprogramma Klimaat is sprake van een enkele fase, welke opent in het najaar (indicatief: eerste helft september).
 • Subsidiepercentage 50-70% van subsidiabele kosten
 • Gemiddelde subsidie-omvang €1-3 miljoen
 • Typische projectduur 3-5 jaar

Ngo’s verwijzen wij ook graag naar de tijdelijke LIFE NGO call in het kader van de European Green Deal. Hierover leest u hier meer. Deze call sluit op 31 Maart 2021, dus neemt u bij interesse zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Leaflet over het LIFE programma
Klik op de afbeelding voor de download van deze leaflet

 

 

Projectvoorbeelden LIFE

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook